Drugi krug izbora za NAPSer tim 2017.

Drage koleginice i kolege,

Otvoren je drugi krug izbora za preostalu poziciju u NAPSer timu, koji će stupiti na svoju dužnost 1.1.2017. godine i obavljati svoje funkcije do kraja 2017. godine. Za ovu poziciju se može kandidovati bilo koji član punopravnih članica NAPSer-a (BPSA-e, NiPSA-e, EUPSA-e ili PSANS-a), pa vas stoga pozivamo da se kandidujete, ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, entuzijazma i vremena za obavljanje iste.

Pozicija za koju se možete kandidovati je :

 

IPSF SEO (Student Exchange Officer)


1. Obavezan je da dobro poznaje engleski jezik i sva dokumenata NAPSer-a i IPSF-a koja se tiču IPSF SEP-a.

2. Stara se da se IPSF SEP odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF-a i NAPSer-a koje se tiču SEP-a.

3. Stara se da na internet stranici IPSF-a i NAPSer-a uvek budu najnovije i tačne informacije o IPSF SEPu na nacionalnom nivou.

4. Promoviše IPSF SEP na internacionalnom nivou.

5. Priprema statističke podatke o IPSF SEP-u na nacionalnom nivou i uvrštava ih u godišnji izveštaj.

6. Saziva sastanke sa LEO-vima u cilju njihove edukacije i povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema.

7. Koordinira i predsedava NAPSer SEP e-grupom.

8. Zajedno sa Blagajnikom izračunava visinu individualne kotizacije za učešće u IPSF SEP-u.

9. IPSF SEO ne može u isto vreme da bude i LEO.

10. SEO predstavlja most između IPSF-a i LEO-va.

11. Prisustvuje IPSF kongresu.

12. Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri.

 

Rok za prijavu je 04.11.2016. u 20:00!

Prijave poslati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Neohodno je poslati CV i motivaciono pismo za određenu poziciju. Kandidat mora biti član jedne od 4 punopravne lokalne kancelarije NAPSer-a (BPSA, NiPSA, PSANS, EUPSA). Poželjno je, ali ne i neophodno, da kandidat dobije podršku svoje lokalne kancelarije za kandidaturu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o mogućnostima, načinu prijave ili samim pozicijama, budite slobodni da kontaktirate članove Upravnog odbora NAPSer-a. Kontakti se nalaze OVDE.

NAPSer tim 2016.

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.