Konkurs za organizacioni tim EPSA Jesenje skupštine 2018

Šta je EPSA Jesenja Skupština?
EPSA Jesenja skupština je jedan od četiri zvanična događaja Evropske farmaceutske studentske asocijacije (EPSA) i održava se jednom godišnje. Tokom Jesenje skupštine se održava Generalna skupština na kojoj sve članice imaju svoje zvanične predstavnike. Osim Generalne skupštine, održava se edukativni (predavanja, radinice i treninzi) i društveni deo.
Kada se održava?
NAPSer se kandiduje da ugosti studente iz cele Evrope u novembru 2018. godine.
Organizacioni tim:
Organizacioni tim je odgovoran za organizovanje kongresa. Tokom organizovanja kongresa blisko sarađuje sa EPSA timom. Mandat organizaciong tima traje od momenta formiranja tima (mart 2017) do kraja kongresa (novembar 2018). Pozicije u okviru tima su: Chairperson, Vicechairperson, Treasurer, Registrations Officer, Social Events Officer, Educational Officer, PR Officer, IT Officer, Designer i Logistics Officer. Mogu se prijaviti studenti farmacije i svršeni studenti farmacije koji nisu diplomirali pre 2015.godine. Napomena: Član organizacionog tima ne može da bude deo NAPSer tima za 2018. godinu.

Opis pozicija:

1) Treasurer:

- vodi računa o finansijskoj situaciji kongresa

- sakuplja sve račune, fakture i druga finansijska dokumenta tokom organizovanja kongresa

- šalje finansijski izveštaj EPSA blagajniku pre svakog sastanka EPSA tima

- tokom registracionog perioda radi sa osobom zaduženom za registracije (Registration Officer), kako bi svi učesnici bili blagovremeno registrovani

- zajedno sa Chairperson-om je odgovoran za prezentaciju završnog računa kongresa

 

2) Registrations Officer

- osoba zadužena za registraciju učesnika kongresa i odgovorna je da se prime samo učesnici sa validnom prijavom

- potrebno je da ima odlično znanje engleskog jezika

- potrebno je da radi/bude svakodnevno kontaktirana 3 meseca pred kongres (od avgusta do početka kongresa)

- blisko sarađuje sa Events Coordinator-om, Vice President of Internal Affairs, IT officer-om i LS-ovima (LS: kontakt osoba za EPSA-u)

 

3) Educational Officer

- pomaže Vice President of education (EPSA) pri realizaciji edukativnog programa

- kontaktira moguće predavače iz Srbije

- očekuje se da pruži logističku podršku pri realizaciji Naučne ekskurzije, kampanje Javnog zdravlja, kao i drugih celina obuhvaćenih edukativnim programom

 

4) Social Events Officer

- odgovoran je za pronalaženje prostora u kom će se održati društveni deo kongresa, kao i za svu logistiku koja je vezana za realizaciju društvenog dela (prevoz učesnika, dekoracija, osmišljavanje teme žurke, itd)

- radi zajedno sa Educational Officer-om i Chairperson-om da bi napravio realan, izvodljiv program kongresa

- sarađuje sa Logistics Officer-om na rasporedu rada volontera, kao i na obezbeđivanju potrebnih stvari za kafe pauze

- obavezno mesto boravka je Beograd

 

5) Logistics Officer

- odgovoran je za rad volontera tokom kongresa

- odgovoran je za evidentiranje prisustva na edukativnom delu kongresa

- zajedno sa Social Events Officer-om priprema kafe pauze

- obavezno mesto boravka je Beograd

 

6) Public Relations Officer

- odgovoran je za vizuelni identitet kongresa

- osmišljava plan promocije i upravlja nalozima kongresa na društvenim mrežama

- zajedno sa IT Officer-om radi na redovnom ažuriranju internet stranice kongresa i naloga na društvenim mrežama

- u stalnom je kontaktu sa PR delom EPSA tima

- odgovoran je za osmišljavanje, razvoj, realizaciju i distribuciju promotivnog materijala u saradnji sa Design Officer-om

 

7) Information & Technology Officer

- odgovoran je za kreiranje internet strance kongresa koja je laka za korišćenje i pregledna

- u saradnji sa PR Officer-om, Design Officer-om i Events Coordinator-om redovno ažurira internet stranicu sa najnovijim informacijama

- tokom perioda registracije sarađuje sa Registrations Officer-om

 

8) Design Officer

- radi na osmišljavanju  i realizaciji dizajna promotivnog materijala (nalepnice, majice, flajeri, booklet-i i drugo)

- sarađuje sa PR Officer-om i IT Officer-om

 

Možete se prijaviti ovde.

Prijave traju do utorka, 28.2.2018. u 20h. Nakon zatvaranja prijava svi kandidati će biti pozvani na intervju.

* Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o mogućnostima, načinu prijave ili samim pozicijama, budite slobodni da se obratite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.*

 

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.