Program

Nakon što smo na prethodnim kongresima pričali o aktivnostima farmaceuta u različitim oblastima farmacije, procesu nastanka jednog leka, važnošću pravilne upotrebe antibiotika, novim trendovima u našoj profesiji, ove godine smo se odlučili da u fokus stavimo biljne i dijetetske preparate. Ovi proizvodi su u velikoj meri zastupljeni na tržištu i kao takvi zaslužuju našu pažnju, kao studenata i kao budućih diplomiranih farmaceuta.

Kroz bogat edukativni program, pristupićemo temi iz različitih uglova. Tokom interaktivnih radionica imaćete prilike da čujete o nekonvencionalnim metodama lečenja, da vežbate soft skills veštine, da čujete šta su izazovi za medicinskog biohemičara u modernoj laboratoriji ali i da učestvujete u public health radionici, kroz koju ćete moći da iskusite način na koji se ideje pretvaraju u kampanju.

 

Go to top