B.CELL

 

Ukratko o B.Cell - u

B.Cell - Revolucionarni način učenja, lečenja i profesionalnog razvoja.

Ideja

Onkologija i biotehnologija, sfere izuzetnih dostignuća i primerci najdinamičnijih oblasti medicine, sa konstantnim povećanjem incidence malignih oboljenja zahtevaju recipročan porast u broju stručnjaka i invovativnosti u prevenciji i terapiji.
Susretom farmacije, medicine i informacionih tehnologija na navedenim poljima formiran je B. Cell, platforma, u vidu android aplikacije i veb sajta, namenjena studentima biomedicinskih usmerenja i stažerima, koja treba da pruži relevantne i najnovije naučno potkovane vesti sa fokusom na onkologiju.

Cilj B.Cell projekta je brz, jednostavan i savremen način informisanja, podizanja svesti i upotpunjavanja stečenog znanja kako studenata tako i mladih stručnjaka, kao i svih zainteresovanih.

Platforma nudi mogućnost elektronskog učenja. Korisnici će imati pristup edukativnim materijalima, kao što su naučne publikacije, online časopisi, predavanja, kursevi, pretrage klasa kancera i terapija. Specifičnost se oslikava u tome što pored dinamičnog informisanja, B. Cell motiviše korisnike da za svoje angažovanje na samoj platformi budu nagrađeni i viđeni od strane fakulteta, kompanija, budućih poslodavaca i partnera. Korisnici će rešavanjem kvizova znanja i informisanosti, mini poslovnih i kliničkih studija, diskusijama i volontiranjem sakupljati "Super ćelije", koje će moći da iskoriste na različite načine, kao što su posete farmaceutskim kompanijama, prisustva stručnim predavanjima, seminarima, treninzima ili radionicama. Za obezbeđivanje ovih programa oslonac su partneri B. Cell-a , odnosno društveno odgovorne kompanije, kao i određene katedre Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta, koje bi svojom stručnošću podigle kredibilitet platforme

Izađite iz okvira i doprinesite nauci, svom okruženju i svojoj karijeri!Kako pristupiti B.Cell-u?

Platforma je organizovana kao vebsajt  https://bcell.rs/ , na kojem možete pratiti najnovije vesti i čitati stručne tekstove na Edu hub-a. Kreiranjem sopstvenog profila, možete pristupiti svim interaktivnostima, iskoristiti sakupljene "Super ćelije" i uzeti učešće na javnim akcijama, radionicama i praksama.
Aplikacija B.Cell za android se može preuzeti sa Google Playstore -a.

Takođe, najnovije informacije i dešavanja možete pratiti i putem:
Facebook stranice B.Cell projekta https://www.facebook.com/BCell-App-1594658037505461
Instagram profila https://www.facebook.com/BCell-App-1594658037505461
Linkedin stranice B.Cell projekta https://www.linkedin.com/company/b-cell

Budi u toku danas, da bi pomogao sutra!

 

KONKURS

 

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.