V Farmakoterapijski pristup (NiPSA)

Drage kolege i koleginice,

Veliko mi je zadovoljstvo da Vas pozovem da prisustvujete projektu „Farmakoterapijski pristup“ koji se peti put organizuje u Nišu u saradnji sa IFMSA.

Projekat će se održati na temu: „Zajedno protiv depresije“ u petak 5.12.2014. i u subotu 6.12.2014.

PROGRAM:

PREDAVANJA

Predavanja će se održati u petak 5.12.2012 u terminu od 15:00-17:00h u sali S1 na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Predavači će biti:

doc. dr Olivera Žikić

prof. dr Zorica Jović

prof. dr Radmila Veličković-Radovanović

prof. dr Dušanka Kitić

RADIONICA

Radionica će se održati u subotu 6.12.2014. u sali br.58 na drugom spratu Medicinskog fakulteta u Nišu u terminu od 11:00-14:00h.

Na radionici će se formirati timovi od po dva studenta medicine i dva farmacije koji će zajedno rešavati određeni slučaj uz pomoć moderatora radionice.

Na predavanja su dobrodošli studenti svih godina medicine i farmacije, a za radionicu se mogu prijaviti studenti IV i V godine studija farmacije kao i apsolvetni, odnosno studenti IV, V i VI godine studija medicine i apsolventi.

Za sve informacije koordinator CSE: Lokalni koordinator za Farmakoterapijski pristup NiPSA, Nataša Jovanović This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.