Konkurs za članove NiPSA tima za 2016. godinu

Dragi NiPSA-ići,

Čast mi je da otvorim konkurs za izbor novog Upravnog odbora NiPSA-e (Asocijacija studenata farmacije - Niš) koji će stupiti na svoju dužnost 01.01.2016. godine i obavljati svoje funkcije do 31.12.2016. godine.

Pozivamo vas da se kandidujete za jednu od pozicija, ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, ambicije, entuzijazma i vremena za obavljanje istih.

Rok za prijavu je 11.12.2015. godine  u 20h  i obavlja se slanjem e-maila na 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prijava treba da sadrži kratku biografiju(CV) i motivaciono pismo za poziciju za koju se kandidujete.

Odluka NiPSA Upravnog odbora biće objavljena u ponedeljak 14.12.2015. godine na NiPSA grupi i stranici na Facebook-u,
као i na www.napser.org.

Pozicije za koje se možete kandidovati su:

- Predsednik
- Sekretar
- Blagajnik
- Koordinator projekta Savetovanje pacijenata (Patient Counselling Event)
- Koordinator projekta Farmakoterapijski pristup (Clinical Skills Event)
- Koordinator Svetske razmene studenata (Local Exchange Officer)
- Koordinator Evropske multi razmene studenata (Local Mobility Officer)
- Koordinator akcija Javnog zdravlja (Public Health)
- Koordinator Evaluacije farmaceutskog kurikuluma (Moving On)
- Dizajner

U tekstu koji sledi Vam šaljem detaljnjije informacije o svakoj pojedinačnoj funkciji:

1.
Predsednik:

a. Osnovni zadatak- predstavljanje NiPSA-e pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata farmacije koji studiraju na univerzitetu u Nišu.
b. Stara da se poštuju zakoni po kojima NiPSA funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici.
c. Zajedno sa Generalnim Sekretarom NiPSA-e radi na unapređivanju funkcionisanja NiPSA-e
d. Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte.
e. Zajedno sa Blagajnikom NiPSA-e, vodi računa da sve finansijske obaveze NiPSA-e budu na vreme izmirene, da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze NiPSA-e
e. Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora.

2. Generalni Sekretar:

a. Stara se da se sve u okviru NiPSA-e odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima.
b. Vodi računa da sve što se dešava u okviru NiPSA-e bude kvalitetno dokumentovano i arhivirano.
c. Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju.
d. Redovno obaveštava sve članove NiPSA-e o aktuelnim događajima preko svih mreža komunikacije.
e. Promoviše NiPSA-e na svim poljima.

3. Blagajnik:

a. Blagajnik se stara o tome da sredstva kojima NiPSA raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu.
b. Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije.
c. Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa.
e. Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste.

4. Koordinator projekta Savetovanje pacijenata (Patient Counselling Event):

a. Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije studenta farmacije sa pacijentom.
b. Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan- predavanja; drugi dan-radionica.
c. Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionica.
d. Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.
e. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

5. Koordinator projekta Farmakoterapijski pristup (Clinical Skills Event):

a. Koordinira projekat koji usmerava studente medicine i farmacije jedne na druge, a sve u cilju unapređenja dijagnoze i terapije pacijenta.
b. Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan- predavanja; drugi dan-radionica.
c. Uspostavlja kontakt sa predavačima, moderatorima radionice i studentima medicine.
d. Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.
e. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

6. Koordinator Svetske razmene studenata (Local Exchange Officer):

a. Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.
b. Stara se da se IPSF SEP (Student Exchange Program) odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF-a ( International Pharmaceutical Students' Federation) i Asocijacije koje se tiču SEP-a.
c. Promoviše IPSF SEP na lokalnom nivou.d. Redovno se odaziva online sastancima sa ostlim LEO-vima, a kojim presedava SEO (Student Exchange Officer).

7. Koordinator Evropske multi razmene studenata (Local Mobility Officer):

a. Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.
b. Stara se da se EPSA ( European Pharmaceutical Students Association) projekti na lokalnom nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA-e i Asocijacije. c. Promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou.d. Redovno i ažurno sarađuje sa ostalim LMO-ovima i LS-om (Liaison Secretary).

8. Koordinator akcija Javnog zdravlja (Public Health):

a. Koordinira projektima Javnog zdravlja na lokalnom nivou sa ciljem podizanja svesti građana o određenim zdravstvenim problemima.
b. Upoznat je sa kalendarom javnog zdravlja.
c. Uspostavlja kontakte sa relevantnim institucijama koje se bave javnim zdravljem.
d. Organizuje akcije na javnim mestima, bira i edukuje promotere za datu akciju.
e. Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.
f. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

9. Koordinator Evaluacije farmaceutskog kurikuluma (Moving On):

a. Jednom godišnje sprovodi anketu pod nazivom: ,,Evaluacija farmaceutskog kurikuluma".
b. Priprema statističke podatke na osnovu prikupljene ankete i uvrštava ih izveštaj.
c. Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.


10. Dizajner

a. Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa koordinatorima NiPSA-e
b. Neophodno je dobro snalaženje sa računarom (posebno programom Photoshop) i internetom uopšte
c. U saradnji sa generalnim sekretarom postavlja obaveštenja na sajt Medicinskog fakulteta u Nišu


O svim projektima koje organizuje naša lokalna kancelarija možete se informisati na www.napser.org.
Informacije o EPSA-i i njenim projektima možete potražiti na www.epsa-online.org, a o IPSF-u na www.ipsf.org.

Za bilo kakva pitanja ili informacije možete nam se obratiti na 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Veliko vam hvala i srdačan pozdrav!
Aleksandra Jovanović
Predsednik NiPSA-e

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.