PPAC: Da li nam pacijenti veruju?

 

Internacionalna federacija studenata farmacije (IPSF) je pokrenula projekat o podizanju nivoa svesti o značaju farmacije u društvu (Pharmacy professional awareness campain, PPAC projekat), koji se po prvi put sprovodi i u Srbiji od strane NAPSer-a (Nacionalne Asocijacije Studenata Farmacije - Srbija) i to na nivou lokalne kancelarije NAPSer-a u Beogradu - BPSA-e.

Projekat PPAC već duži niz godina postoji u velikom broju zemalja širom sveta i ima cilj da podigne svest o značaju farmaceutske delatnosti, kako kod studenata farmacije tako i kod opšte javnosti. Projekat je osmišljen kao niz akcija u kojima bi bio predočen značaj farmaceuta u savetovanju, racionalnoj upotrebi lekova, prijavljivanju neželjenih reakcija na lekove, promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Projekat se sprovodi uz mentorstvo prof. dr Dušanke Krajnović kao i saradnika sa Katedre za socijalnu farmaciju Farmaceutskog fakulteta univerziteta u Beogradu.

Prvi u nizu događaja sa temom ,, Da li nam pacijenti veruju ? '' održaće se 10. decembra u amfiteatru A2 sa početkom u 10:30 h.

Kako biste prisustvovali ovom događaju, neophodno je da popunite formular koji ćete naći na ovom linku:

PRIJAVA

Pored uvodnog predavanja, studenti podeljeni u tri grupe će sa mentorima iz prakse diskutovali o potencijalnim rešenjima i ulozi farmaceuta na konkretnim slučajevima iz prakse. Radionice bi se održale u holu ispred amfiteatara.

Mentori: mag. farm. Mirjana Marković, ZU Apoteka Galena Lab; mag. farm. spec. Branislava Jocić, ZU Apoteka Galena Lab; mag. farm. spec. Jelena Stevanović Vojnović, ZU Apoteka Lilly drogerije; mag. farm. spec. Tatjana Crnjanski, Apoteka Subotica, kao i klinički farmaceut mag. farm. spec. Dragana Rajinac, KCS. Pored mentora u diskusijama bi aktivno učestvovali i saradnici sa Katedre za socijalnu farmaciju.

Projekat je uveden zahvaljujući prošlogodišnjem CP-ju NAPSer-a Sofiji Pendić i ovogodišnjem CP-ju Katarini Baćević. Koordinatori zaduženi za rad na projektu: Filip Dimitrijević i Ilija Ajušić. U organizaciji projekta PPAC sa temom "Da li nam pacijenti veruju?" učestvovao je i sjajni BPSA tim.

Pozivamo vas da nam se pridružite na prvom PPAC!

Za više informacija, pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.