Izbori za novi tim Asocijacije studenata farmacije u Kragujevcu (KgPSA)

Drage kolege,

Raspisani su izbori za novi tim Asocijacije studenata farmacije u Kragujevcu (KgPSA)!!!

Novoizabrani tim svoje dužnosti će obavljati od 1. januara do 31. decembra 2018. godine.

Prijavu, koja podrazumeva CV i motivaciono pismo za poziciju za koju aplicirate, u PDF formatu, možete dostaviti na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., najkasnije do subote, 17. decembra 2017. godine, do 16 časova!!!

Možete se prijaviti za neku od sledećih pozicija:

 • Predsednik
 • Generalni sekretar
 • Blagajnik
 • LEO (Local Exchange Officer)
 • LMO (Local Mobility Officer)
 • PCE koordinator (koordinator za savetovanje pacijenata)
 • CSE koordinator (koordinator za farmakoterapijski pristup)
 • PH koordinator (koordinator akcija javnog zdravlja)
 • EFK koordinator (koordinator za evaluaciju farmaceutskog kurikuluma)
 • Dizajner

Svaka od ovih pozicija zahteva sledeće:

 1. Predsednik: zastupa i predstavlja KgPSA-u, kako na Fakultetu, tako i u drugim Institucijama, na nacionalnim i međunarodnim skupovima; poštuje Statut i stara se da Statut bude poštovan od strane ostalih članova tima; prati rad i usmerava tim; unapređuje funkcionisanje KgPSA-e; saziva i vodi redovne i vandredne sednice; zajedno sa Blagajnikom vodi računa o finansijama KgPSA-e; redovno posećuje NAPSer forum
 2. Generalni sekretar: vodi računa o zvaničnim dokumentima; održava kontakt sa Organizacijama; obaveštava tim o aktuelnostima; zajedno sa Blagajnikom vodi računa o finansijama KgPSA-e; redovno posećuje NAPSer forum
 3. Blagajnik: stara se o racionalnom i adekvatnom trošenju budžeta KgPSA-e; dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije; redovno posećuje NAPSer forum
 4. LEO (Local Exchange Officer): dobro poznaje engleski jezik; redovno učestvuje u svim SEP aktivnostima na forumu NAPSer-a, kao i na Facebook stranici; organizuje smeštaj, prakse, ali i društvene aktivnosti za sve studente koji će doći na razmenu
 5. LMO (Local Mobility Officer):  dobro poznaje enegleski jezik; aktivno učestvuje u radu TWIN dela NAPSer foruma; komunicira sa LS-om; komunicira sa koordinatorom iz partnerske organizacije radi organizovanja projekta; organizuje aktivnosti tokom dela projekta koji se sprovodi u Kragujevcu
 6. PCE koordinator (koordinator za savetovanje pacijenata): organizuje savetovanje pacijenata (predavanja i radionice); stupa u kontakt sa predavačima; u saradnji sa Blagajnikom obezbeđuje spozorstvo za projekat; piše izveštaj po završetku projekta; redovno posećuje NAPSer forum
 7. CSE koordinator (koordinator za farmakoterapijski pristup): organizuje savetovanje pacijenata (predavanja i radionice); stupa u kontakt sa predavačima; u saradnji sa Blagajnikom obezbeđuje spozorstvo za projekat; piše izveštaj po završetku projekta; redovno posećuje NAPSer forum
 8. PH koordinator (koordinator akcija javnog zdravlja): formira kalendar akcija javnog zdravlja; sprovodie akcija javnog zdravlja prema kalendaru; sarađujea sa Institucijama I pojedincima koji učestvuju u promociji zdravlja; stalano je u kontaktu sa volonterima; stalno je u kontaktu sa nacionalnim PH koordinatorom i drugim lokalnim koordinatorima;sprovodi nove akcije; redovno posećuje NAPSer forum
 9. EFK koordinator (koordinator za evaluaciju farmaceutskog kurikuluma): sprovodi anketu jednom godišnje; obrađuje podatake; redovno posećuje NAPSer forum
 10. Dizajner: dobro pozanje rad na računaru (Photoshop, Adobe
  illustrator i drugo…); aktivno ažurira Instagram profil KgPSA-e; redovno posećuje NAPSer forum

Ako posedujete znanja i veštine, a spremni ste za timski rad, prijavite se. Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete se obratiti na gore navedenu mail adresu, preko Facebook-a ili na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Napomena: Osoba koja aplicira za poziciju dizajnera uz prijavu dostavlja i ideju za naslovnu stranu KgPSA newsletter 2017.

O ishodu izbora će svi prijavljeni kandidati biti blagovremeno obavešteni!

Srećno!

 

 

Dijana Vulović

Predsednik KgPSA-e

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.