Svetski dan borbe protiv alkoholizma (KgPSA)

 

Prema definiciji SZO Alkoholizam je bolest, a alkoholičar je bolesnik kod koga se zvog prekomerne i dugotrajne upotrebe alkoholnih pića pojavljuje fizička i psihička zavisnost, zdravstveni problemi, porodični i društveni poremećaji. Po rasprostranjenosti i štetnim poeledicama po zdravlje,alkoholizam je odmah posle kardiovaskularnih i malignih bolesti. Dugotrajna upotreba alkohola i njegove posledice osećaju osim samih zavisnika i njihove porodice. Smatra se da u okruženju svakog alkoholičara pate i ispaštaju barem još tri osobe. Svetski dan borbe protiv alkoholizma, KgPSA će obeležiti 19.4. u Medicinskoj školi u 12:30h.

 

Vidimo se!

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.