11. Farmakoterapijski pristup: „Multipla skleroza“ (BPSA)

 

Ovogodišnji BPSA Farmakoterapijski pristup će se baviti veoma zanimljivom i nedorečenom temom: multiplom sklerozom. Potrudićemo se da vas upoznamo sa inovacijama u oblasti terapije, ali i novim fascinantnim saznanjima na polju etiopatogenetskih mehanizama. Fokus projekta ostaje saradnja farmaceuta, medicinara i medicinskog biohemičara, ali smo ovoga puta zvaničan poziv uputili i kolegama sa Biološkog fakulteta. Interdisciplinarnost je budućnost zdravstva i za cilj ima maksimalnu dobrobit svakog pacijenta. U tom duhu, svako od nas je pozvan da svoj doprinos, a uključivanje u ovakve projekte je jedan od najboljih načina. Za edukativni deo su zaduzeni stručnjaci iz različitih oblasti koji iz svojih perspektiva mogu pokazati probleme u vezi obrađivane bolesti i njene terapije. Detaljnije o tome pročitajte u agendi:

 

Agenda XI Farmakoterapijskog pristupa: Multipla skleroza

 

11:00 - 11:30  Otvaranje skupa i uvodna reč

11:30 - 12:00  Etiopatogeneza multiple skleroze - uloga mikrobiote creva, dr Đorđe Miljković (Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković)

12:30 - 13:00 Terapija multiple skleroze - personalizovani pristup, prof. dr Dragana Obradović (specijalista neurologije, VMA)

13:00 - 13:20 - pauza

13:20 - 13:50 Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji multiple skleroze, dr sc. Sandra Vezmar Kovačević (Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju)

13:50 - 14:20 Biohemijski parametri od značaja u dijagnostici i praćenju multiple skleroze, med. bioh. Tamara Anđelić (VMA)

14:20 - 14:30 - Postavljanje pitanja i diskusija

14:30 - 15:00 - pauza

15:00-16:30h - Radionice, prezentovanje rešenja slučajeva i diskusija

 

Projekat tradicionalno podržavaju uprave Farmaceutskog i Medicinskog fakulteta u Beogradu, ali i kompanije koje su prepoznale značaj ovakvog događaja.

Nadamo se da vas je sadžaj zaintrigirao i da se vidimo 20. maja na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu!

 

Vaša BPSA

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.