7. Farmakoterapijski pristup “Terapijska upotreba antibiotika u lečenju rinosinuzitisa” (PSANS)

Drage koleginice i kolege, čast nam je da vas u ime PSANS-a i IFMSA Serbia LC Novi Sad, pozovemo na 7. Farmakoterapijski pristup (Clinical Skills Event-CSE), sa temom “Terapijska upotreba antibiotika u lečenju rinosinuzitisa”, koji će se održati 29.03.2014. (subota) u amfiteatru na Zavodu za farmaciju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad. Farmakoterapijski pristup je lansiran od strane IPSF-a (International Pharmaceutical Students' Federation) i PSANS (Farmaceutska studentska asocijacija Novog Sada) ga već sedmi put organizuje u saradnji sa kolegama iz IFMSA Serbia LC Novi Sad. Projekat je namenjen studentima farmacije i medicine koji žele da čuju o novim trendovima u komunikaciji među zdravstvenim stručnjacima, ishodima nekomunicije kao i rezultatima kvalitetne saradnje zdravstvenih stručnjaka.

Projekat Farmakoterapijski Pristup će vas naučiti:

  •  zašto je važna saradnja lekar - farmaceut
  • u vezi sa čim i na koji način lekar i farmaceut treba da komuniciraju
  •  kako da stupite u kontakt sa drugom stranom
  •  koje se greške obično čine i kako ih izbeći

Sastoji se iz dva dela, predavanja i radionice. Predavanja će biti održana u amfiteatru na Zavodu za farmaciju s početkom od 13:30h. Radionica će biti održana isti dan s početkom od 16:15h u amfiteatru na Zavodu za farmaciju. Radionice će biti organizvane u malim grupama studenata sa slučajevima iz prakse, gde će podjednako biti zastupljeni studenti medicine i farmacije. Uz nadzor moderatora radionica studenti će diskutovati o problemu i tražiti najbolju terapiju za konkretnog pacijenta. Moderatori radionica: Prof. dr Budimka Novaković, Asistent doktor Jelena Jovičić Bata, Asistent dr med.sc Boris Milijašević. Zbog velike zainteresovanosti, obavezna je prijava za prisustvo na predavanjima i/ili učešće u radionici. Za radionicu se mogu prijaviti svi studenti farmacije i medicine pomenutog fakulteta koji su odslušali farmakologiju i patološku fiziologiju.

PROGRAM:

13:30 - 13:45 - Uvodna reč

13:45 - 14:15 "Terapija akutnog rinosinuzitisa" Asistent dr Ljiljana Jovančević (Katedra za otorinolaringologiju)

14:15 - 14:45 – "Opšte karakteristike antibiotika" Doc. dr Gordana Bojić (Katedra za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom)

14:45 - 15:00 - kafe pauza

15:00 - 15:30 – "Terapija akutnog rinosinuzitisa" Asistent dr med. sc Saša Vukmirović (Каtedrа zа farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju)

15:30 - 16:00 - "Sinbiotici i antibiotska terapija" Prof. dr Budimka Novaković (Katedra za farmaciju)

NAPOMENA: Prijave se otvaraju u ponedeljak , 24.03.2014.

Za radionicu se mogu prijaviti svi studenti medicine i farmacije pomenutog fakulteta koji su odslušali i/ili položili farmakologiju, patološku fiziologiju i imunologiju! Predavanjima mogu prisustvovati i studenti drugih smerova, kao i studenti nižih godina!

Prijave su zatvorene.

Za sve informacije možete kontaktirati koordinatore CSE: PSANS koordinator: Valentina Štrangar, valentinaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. IFMSA Serbia LC Novi Sad: Marko Knežević, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Očekujemo vas!

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.