6. Savetovanje pacijenata (NiPSA)

Drage koleginice i kolege,

Veliko mi je zadovoljstvo da vas obavestim da će ove godinebiti održan, šesti po redu, projekat „Savetovanje pacijenata“. Ove godine, tema je „Anksioznost i nesanica - začarani krug“.

Program

Predavanja će se održati u petak, 27. marta, u amfiteatru A2 Medicinskog fakulteta

15:00-15:30- doc. dr Olivera Žikić (predavanje o etiopatogenezi anksioznosti, faktorima rizika i osnovi lečenja)
15:30-16:00- asist. dr Ivana Damnjanović (predavanje o nesanici i farmakoterapiji anksioznosti i nesanice)

16:00-16:15- pauza

16:15-16:45- prof. dr Dušanka Kitić (predavanje o fitoterapiji anksioznosti i nesanice)

Radionica će se održati u subotu, 28. marta od 11:00, u prostoriji virtuelne apoteke na Medicinskom fakultetu. Na radionici će se studenti oprobati kao budući farmaceuti, a najbolji će biti nagrađen kotizacijom za8. Nacionalni kongres studenata farmacije na Zlatiboru. 

Na predavanja su dobrodošli studenti svih godina. Pravo na učešće u radionici imaju studenti treće, četvrte i pete godine.

Za sve informacije kontaktirajte lokalnog koordinatora za Savetovanje pacijenata NiPSA-e, Katarinu Lazović, na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.