Štetnost duvanskog dima i uticaj na mlade (BPSA)

Obuku u obalsti vršnjačke edukacije na temu „Štetnost duvanskog dima i uticaj na mlade“, Studentska organizacija Farmaceutskog fakulteta u Beogradu (BPSA) je sprovela 24. i 26. maja, 2016. godine, pod mentorstvom dipl. farm- med. bioh. spec. Andrijanom Milošević Georgiev. Prvi deo obuke podrazumevao je radionice i rad u oblasti vršnjačke edukacije u Domu zdravlja „Vračar“, a nakon toga i uže stručni deo, koji je sproveden u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Moderator radionice je bila ass Andrijana, koja je studentima davala praktične savete iz sopstvenog dugogodišnjeg iskustva u oblasti vršnjačke edukacije, a stučni deo su vodile Dr Biljana Kilibarda, šef kancelarije za prevenciju pušenja, mr. sc. Nadežda Nikolić i ass Andrijana Milošević Georgiev, u okviru kojeg su obradjene teme statistike, borbe protiv duvanskog dima kao i sredstva za odvikavanje od pušenja.

U saradnji sa Domom zdravlja „Vračar“ uoči Svetskog dana bez duvanskog dima, 31.maja, u narednom periodu planirane su edukacije i radionice u par osnovnih i srednjih škola na teritoriji Vračara na ovu temu.

Veliku zahvalnost dugujemo Domu zdravlja „Vračar“, Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, kao i našim cenjenim predavačima.

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.