Svetski dan borbe protiv HIV-a (KgPSA)

Svetski dan borbe protiv HIV-a

01. decembar - SVETSKI DAN BORBE PROTIV HIV-a


U Еvrоpi оd 2,5 miliоnа оsоbа којi živе sа HIV-оm, 30% –50% niје svеsnо dа је inficirаnо HIV-оm, а dа čак pоlоvinа оnih којi su inficirаni, svојu diјаgnоzu оtкriје каdа im је imunоlоšкi sistеm vеć znаčајnо nаrušеn, štо uslоvljаvа brојnе zdrаvstvеnе коmpliкаciје i lоšiјi оdgоvоr nа tеrаpiјu.
Kako HIV dobija pandemijske ramzmere, od velikog je značaja da budemo dobro upoznati sa ovom bolešću.

Obeležavajući Svetski dan borbe protiv HIV-a, tim javnog zdravlja Asocijacije studenata farmacije u Kragujevcu će, kao podrška projektu farmakoterapijskog pristupa ''Sa HIV-om se živi, stigmatizacija ubija'', održati akciju 01.decembra, sa početkom u 12h.
Akcija će biti sprovedena u holu fakulteta, a u saradnji sa IFMSA LK Kragujevac i Studentskim parlamentom FMN-a.

Vidimo se u četvrtak, da svi zajedno obeležimo ovaj važan datum u zdravstvenom kalendaru.
Vaš KgPSA
Za sve informacije javite se na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.