Konkurs za članove EUPSA tima za 2017. godinu

Drage kolege,

 

Čast nam je da otvorimo konkurs za izbor novih kordinatora i Upravnog odbora EUPSA-e (Studentska asocijacija Farmaceutskog fakulteta Novi Sad) koji će stupiti na svoju dužnost 01.01.2017. godine i obavljati svoje funkcije do 31.12.2017. godine.

Pozivamo vas da se kandidujete za jednu od pozicija, ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, ambicije, entuzijazma i vremena za obavljanje istih. Rok za prijavu je 16.12.2016. godine u 20h i obavlja se slanjem e-maila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prijava treba da sadrži kratku biografiju (CV) i motivaciono pismo za poziciju za koju se kandidujete. Studenti MF i MB smera se mogu kandidovati. Odluka EUPSA skupštine koju čine trenutni upravni odbor i koordinatori će biće objavljena 17.12.2016. godine na:

Facebook stranicama “EUPSA Novi Sad” i “Farmaceutski fakultet, Novi Sad”, zatim na sajtu Farmaceutskog fakulteta i NAPSer-a, a biće takođe poslata svim studentima na mail.

 

Pozicije za koje se možete kandidovati su:

  • Predsednik

  • Generalni sekretar

  • Blagajnik

  • Lokalni PCE koordinator (Savetovanje pacijenata)

  • Lokalni CSE koordinator (Farmakoterapiski pristup)

  • Local Exchange Officer (LEO)

  • Local Mobility Officer (LMO)

  • Lokalni koordinator Javnog zdravlja

  • Lokalni EFK koordinator (Evaluacija Farmaceutskog Kurikuluma)

  • Dizajner

 

U tekstu koji sledi Vam pružam uvid u detaljnjije informacije o svakoj pojedinačnoj funkciji:

 

1. Predsednik:

a. Osnovni zadatak - predstavljanje EUPSA-e pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata farmacije koji studiraju na Farmaceutskom  fakultetu, Privredna akademija u Novom Sadu.

b. Stara da se poštuju zakoni po kojima EUPSA funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici.

c. Zajedno sa Generalnim Sekretarom EUPSA-e radi na unapređivanju funkcionisanja EUPSA-e.

d. Uspostavlja zvaničnu saradnju sa  upravom  matičnog  fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte.

e. Zajedno sa Blagajnikom EUPSA-e, vodi računa da sve finansijske obaveze EUPSA-e budu na vreme izmirene, da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze EUPSA-e.

f. Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora.

 

2. Generalni sekretar:

a. Stara se da se sve u okviru EUPSA-e odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima.

b. Vodi računa da sve što se dešava u okviru EUPSA-e bude kvalitetno dokumentovano i arhivirano.

c. Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju.

d. Redovno obaveštava sve članove EUPSA-e o aktuelnim događajima preko svih mreža komunikacije.

e. Promoviše EUPSA-u na svim poljima.

 

3. Blagajnik:

a. Blagajnik se stara o tome da sredstva kojima EUPSA raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu.

b. Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije.

c. Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa.

e. Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste.

 

4. Lokalni PCE koordinator (Savetovanje pacijenata):

a. Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije studenta farmacije sa pacijentom.

b. Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan-predavanja; drugi dan-radionica.

c. Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionica.

d. Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

e. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

 

5. Lokalni CSE koordinator (Farmakoterapiski pristup):

a. Koordinira projekat koji usmerava studente medicine i farmacije jedne na druge, a sve u cilju unapređenja dijagnoze i terapije pacijenta.

b. Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan-predavanja; drugi dan-radionica.

c. Uspostavlja kontakt sa predavačima, moderatorima radionice i studentima medicine.

d. Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

e. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

 

6. Local Exchange Officer (LEO):

a. Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.

b. Stara se da se IPSF SEP (Student Exchange Program) odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF-a (International Pharmaceutical Students' Federation) i Asocijacije koje se tiču SEP-a.

c. Promoviše IPSF SEP na lokalnom nivou.

d. Redovno se odaziva online sastancima sa ostlim LEO-vima, a kojim presedava SEO (Student Exchange Officer).

 

7. Local Mobility Officer (LMO):

a. Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.

b. Stara se da se EPSA (European Pharmaceutical Students Association) projekti  na lokalnom nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA-e i Asocijacije.

c. Promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou.

d. Redovno i ažurno sarađuje sa ostalim LMO-ovima i LS-om (Liaison Secretary).

 

8. Lokalni koordinator Javnog zdravlja:

a. Koordinira projektima Javnog zdravlja na lokalnom nivou sa ciljem podizanja svesti građana o određenim zdravstvenim problemima.

b. Upoznat je sa kalendarom javnog zdravlja.

c. Uspostavlja kontakte sa relevantnim institucijama koje se bave javnim zdravljem.

d. Organizuje akcije na javnim mestima, bira i edukuje promotere za datu akciju.

e. Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

f. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.

 

9. Lokalni EFK koordinator (Evaluacija Farmaceutskog Kurikuluma):

a. Jednom godišnje sprovodi anketu pod nazivom: "Evaluacija farmaceutskog kurikuluma".

b. Priprema statističke podatke na osnovu prikupljene ankete i uvrštava ih izveštaj.

c. Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

 

10. Koordinator Grupe Medicinskih Biohemičara (GMB):

a. Organizacija i vođenje tima uz učestvovanje na akcijama EUPSA-e.

b. Sloboda u organizaciji i uzimanju učešća u projektima koji se tiču medicinskih biohemičara izvan delokruga EUPSA-e.

 

11. Dizajner:

a. Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa koordinatorima EUPSA-e.

b. Neophodno je dobro snalaženje sa računarom (posebno programom Photoshop) i internetom uopšte.

c. U saradnji sa generalnim sekretarom postavlja obaveštenja na sajt Farmaceutskog fakulteta, Novi Sad.

 

Za bilo kakva pitanja ili informacije možete nam se obratiti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Veliko vam hvala i srdačan pozdrav!

Viktor Jeremić

Predsednik EUPSA-e

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.