Konkurs za članove KgPSA tima za 2017. godinu

Drage kolege,

Čast nam je da otvorimo konkurs za izbor novog tima KgPSA-e (Asocijacija studenata farmacije u Kragujevcu) koji će stupiti na svoju dužnost 01.01.2017. godine i obavljati svoje funkcije do 31.12.2017. godine. Pozivamo Vas da se kandidujete za jednu od pozicija, ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, ambicije, entuzijazma i vremena za obavljanje istih.

Rok za prijavu je 24.12.2016. godine do 20h i obavlja se slanjem e-maila na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Prijava treba da sadrži kratku biografiju (CV) i motivaciono pismo za poziciju za koju se kandidujete.
Konačna odluka biće objavljena 26.12.2016. godine na KgPSA stranici na Facebook-u.


Pozicije za koje se možete kandidovati su:

• Predsednik
• Generalni sekretar
• Blagajnik
• Lokalni PCE koordinator (Savetovanje pacijenata)
• Lokalni CSE koordinator (Farmakoterapiski pristup)
• Local Exchange Officer (LEO)
• Local Mobility Officer (LMO)
• Lokalni koordinator Javnog zdravlja (Lokalni EFK koordinator (Evaluacija Farmaceutskog Kurikuluma)
• Dizajner


U tekstu slede detaljnjije informacije o svakoj pojedinačnoj funkciji:

1. Predsednik:
a. Osnovni zadatak- predstavljanje KgPSA -e pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata farmacije koji studiraju na Univerzitetu u Kragujevcu.
b. Stara da se poštuju zakoni po kojima KgPSA funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici.
c. Zajedno sa Generalnim sekretarom KgPSA -e radi na unapređivanju funkcionisanja KgPSA -e
d. Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte.
e. Zajedno sa Blagajnikom KgPSA -e, vodi računa da sve finansijske obaveze KgPSA -e budu na vreme izmirene, da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze KgPSA –e.
f. Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora.

2. Generalni sekretar:
a. Stara se da se sve u okviru KgPSA -e odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima.
b. Vodi računa da sva zvanična dokumentacija KgPSA -e bude kvalitetno dokumentovana i arhivirana.
c. Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju.
d. Redovno obaveštava sve članove KgPSA -e o aktuelnim događajima preko svih mreža komunikacije.
e. Promoviše KgPSA -u na svim poljima.

3. Blagajnik:
a. Blagajnik se stara o tome da sredstva kojima KgPSA raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu.
b. Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije.
c. Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa.
e. Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste.

4. Lokalni PCE koordinator (Savetovanje pacijenata):
a. Poznaje Pravilnik i Vodič za PCE.
b. Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije studenta farmacije sa pacijentom.
c. Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan- predavanja; drugi dan-radionica.
d. Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionica.
e. Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.
f. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga IPSF CP-ju.

5. Lokalni CSE koordinator (Farmakoterapiski pristup):
a. Poznaje Pravilnik i Vodič za CSE.
b. Koordinira projekat koji usmerava studente medicine i farmacije jedne na druge, a sve u cilju unapređenja postavljanja dijagnoze i terapije pacijenta.
c. Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan- predavanja; drugi dan-radionica.
d. Uspostavlja kontakt sa predavačima, moderatorima radionice i studentima medicine.
e. Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.
f. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga IPSF CP-ju.

6. Local Exchange Officer (LEO ):
a. Poznaje Pravilnik i Vodič za SEP.
b. Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.
c. Stara se da se IPSF SEP (Student Exchange Program) odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF-a ( International Pharmaceutical Students' Federation) i Asocijacije koje se tiču SEP-a.
d. Promoviše IPSF SEP na lokalnom nivou.
e. Redovno se odaziva online sastancima sa ostalim LEO-vima, a kojim presedava IPSF SEO (Student Exchange Officer).

7. Local Mobility Officer (LMO ):
a. Poznaje Pravilnik i Vodič za TWIN.
b. Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.
c. Stara se da se EPSA ( European Pharmaceutical Students Association) projekti na lokalnom nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA-e i Asocijacije.
d. Promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou.
e. Redovno i ažurno sarađuje sa ostalim LMO-ovima i EPSA LS-om (Liaison Secretary).

8. Lokalni koordinator Javnog zdravlja:
a. Poznaje Pravilnik i Vodič za Javno zdravlje.
b. Koordinira akcijama Javnog zdravlja na lokalnom nivou sa ciljem podizanja svesti građana o određenim zdravstvenim problemima.
c. Upoznat je sa kalendarom javnog zdravlja.
d. Uspostavlja kontakte sa relevantnim institucijama koje se bave javnim zdravljem.
e. Organizuje akcije na javnim mestima, bira i edukuje promotere za datu akciju.
f. Redovno komunicira sa NKJZ-om (Nacionalnim koordinatorom Javnog zdravlja) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.
g. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga NKJZ-u.

9. Lokalni EFK koordinator (Evaluacija Farmaceutskog Kurikuluma):
a. Poznaje Pravilnik i Vodič za EFK.
a. Jednom godišnje sprovodi anketu pod nazivom: ,,Evaluacija farmaceutskog kurikuluma".
b. Priprema statističke podatke na osnovu prikupljene ankete i uvrštava ih izveštaj.
c. Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja.

10. Dizajner
a. Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa koordinatorima KgPSA –e.
b. Neophodno je dobro snalaženje na računaru (posebno programu Photoshop) i internetom uopšte
c. U saradnji sa Generalnim sekretarom postavlja obaveštenja na sajt Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.O svim projektima koje organizuje naša lokalna kancelarija možete se informisati na www.napser.org.
Za bilo kakva pitanja ili informacije možete nam se obratiti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Srdačan pozdrav!
Filip Martinović,
Predsednik KgPSA-e

 

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.