Farmacija – profesija mogućnosti (PSANS)

 

Farmaceutska studentska asocijacija Novog Sada će 21. i 22. oktobra u amfiteatru fakulteta organizovati prvi sajam profesije pod nazivom ‘Farmacija – profesija mogućnosti’.

 

Projekat je zamišljen kao dvodnevni sajam međusobnog upoznavanja ali i zajedničkog rada kroz radionice, predavanja i diskusije. Cilj ovakve aktivnosti je da još u stadijumu studiranja studentima približi farmaciju kao struku, i mogućnosti i trendove u farmaciji koji su aktuelni kako u Srbiji tako i u svetu. Istovremeno, želimo da pružimo mogućnost studentima da otvore vrata novim prilikama i podstaknemo ih na još intenzivniji rad u cilju ličnog usavršavanja.

 

Planirano je da se tokom dva dana predavanja i radionice održavaju u prostorijama Medicinskog fakulteta. Istovremeno u holu bi bili izloženi štandovi kompanija na kojima bi studenti mogli da se upoznaju sa kompanijama i mogućnostima koje one nude.

 

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.