9. Savetovanje pacijenata-BPSA

 

 

 

Drage kolege,

BPSA (Belgrade Pharmacy Students’ Association) vam u duhu devetogodišnje tradicije najavljuje još jedno Savetovanje pacijenata pod temom “Akutne i hronične venske bolesti”! Imajući u vidu veliku zastupljenost ovih poremećaja u opštoj populaciji i činjenicu da je ovo profesionalna bolest koja je karakteristična za radna mesta u sklopu kojih se dugo stoji, u šta spadaju I poslovi mnogih farmaceuta, smatrali smo da je ovo tema od velikog značaja koju je neophodno približiti studentima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Cilj projekta je da se studentima smera farmacija i farmacija - medicinska biohemija predstavi značaj veštine savetovanja, modele ponašanja u apoteci, rešavanja problema sa kojima se mogu susresti na radnom mestu kao i edukaciji o najnovijim terapijskim dostignućima koja se nalaze na raspolaganju kroz blokove edukativno - informativnih predavanja i takmičarskog dela. Za edukativni deo su zaduzeni stručnjaci iz različitih oblasti koji iz svojih perspektiva mogu pokazati probleme u vezi obrađivane bolesti i njene terapije. Na samom početku, očekuje se prisustvo prodekana za nastavu Dr sc. Marine Milenković koja će održati kratak govor I pozdraviti skup u ime Uprave fakulteta, a potom sledi

09:45 – 10:15 Komunikacija u farmaceutskoj praksi - prof. dr Dušanka Krajnović, Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo;

10:15 – 10:35 Hronična venska insuficijencija – ass. Dr Predrag Gajin, IKVB Dedinje, Beograd;

10:35 – 11:05 Duboka venska tromboza – dr Svetlana Drobnjaković, Opšta bolnica Pančevo;

11:05 – 11:20 Pauza;

11:20 – 11:50 Dijagnostika duboke venske tromboze – med. bioh. Miljan Savković, Klinički centar;

11:50 – 12:20 Antikoagulantna terapija – doc. dr Marija Jovanović, Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju;

12:20 – 12:50 Uloga farmaceuta u zbrinjavanju pacijenata - Mr pharm. Ružica Stevčić Bešir, Ivančić i sin;

12:50 – 13:20 Pauza;

13:20 – 16:00 Takmičenje.

Projekat je I ove godine održan uz podršku katedre za socijalnu farmaciju I farmaceutsko zakonodavstvo, tj Dr sc. Ivane Tadić I med.bioh.spec. Andrijana Milošević Georgiev. Ovogodišnji sponzor projekta je vodeća fracunska farmaceutska kompanija Servier, koja je između ostalog obezbedila I dve besplatne kotizacije za NAPSER-ov kongres na Zlatiboru za prva mesta u okviru takmičarskog dela.

Vaša BPSA

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.