Izbori za EUPSA tim 2018.

Drage kolege ,


Čast mi je da otvorim konkurs za izbor novih kordinatora i Upravnog odbora EUPSA-e
(Studentska asocijacija Farmaceutskog fakulteta Novi Sad) koji će stupiti na svoju dužnost
01.01.2018. godine i obavljati svoje funkcije do 31.12.2018. godine.
Pozivamo vas da se kandidujete za jednu od pozicija, ukoliko smatrate da imate znanja,
sposobnosti, ambicije, entuzijazma i vremena za obavljanje istih.

Rok za prijavu je 24.12.2017. godine u 12h i obavlja se slanjem e-maila na office@eupsa-
serbia.org

Prijava treba da sadrži kratku biografiju (CV) i motivaciono pismo za poziciju za koju se
kandidujete. Studenti MF i MB smera se mogu kandidovati.
Odluka EUPSA skupštine koju čine trenutni upravni odbor i koordinatori će biće objavljena
27.12.2017. godine na:
Facebook stranicama ``EUPSA Novi Sad`` i ``Farmaceutski fakultet, Novi Sad``, zatim na sajtu
Farmaceutskog fakulteta i NAPSer-a, a biće takođe poslata svim studentima na mail.
Pozicije za koje se možete kandidovati su:
- Predsednik
- Generalni sekretar
- Blagajnik
- Koordinator projekta Savetovanje pacijenata (Patient Counselling Event)
- Koordinator projekta Farmakoterapijski pristup (Clinical Skills Event)
- Lokalni koordinator programa svetske razmene studenata (Local Exchange Officer)
- Lokalni koordinator za TWIN razmenu (Local Mobility Officer)
- Koordinator akcija Javnog zdravlja (Public Health)
- EFK koordinator
- Koordinator Grupe Medicinskih Biohemičara (GMB)
- Dizajner
U tekstu koji sledi Vam pružam uvid u detaljnjije informacije o svakoj pojedinačnoj funkciji:

1. Predsednik:
a. Osnovni zadatak- predstavljanje EUPSA-e pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje
interesa studenata farmacije koji studiraju na Farmaceutskom fakultetu, Privredna akademija u
Novom Sadu
b. Stara da se poštuju zakoni po kojima EUPSA funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici.
c. Zajedno sa Generalnim Sekretarom EUPSA -e radi na unapređivanju funkcionisanja EUPSA -e
d. Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim
organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje
farmaceutske struke I podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte.
e. Zajedno sa Blagajnikom EUPSA -e, vodi računa da sve finansijske obaveze EUPSA -e budu na
vreme izmirene,
da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze EUPSA -e
f. Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora.
2. Generalni Sekretar:
a. Stara se da se sve u okviru EUPSA -e odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i
pravilima.
b. Vodi računa da sve što se dešava u okviru EUPSA -e bude kvalitetno dokumentovano i
arhivirano.
c. Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju.
d. Redovno obaveštava sve članove EUPSA -e o aktuelnim događajima preko svih mreža
komunikacije.
e. Promoviše EUPSA -u na svim poljima.
3. Blagajnik:
a. Blagajnik se stara o tome da sredstva kojima EUPSA raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći
računa o prioritetima i kvalitetu.
b. Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva
Republike Srbije.
c. Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa.

e. Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste.
4. Koordinator projekta Savetovanje pacijenata (Patient Counselling Event):
a. Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije studenta farmacije sa
pacijentom.
b. Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan- predavanja; drugi dan-radionica.
c. Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionica.
d. Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima,
razmenjuje ideje I pitanja.
e. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.
5. Koordinator projekta Farmakoterapijski pristup (Clinical Skills Event):
a. Koordinira projekat koji usmerava studente medicine i farmacije jedne na druge, a sve u cilju
unapređenja dijagnoze i terapije pacijenta.
b. Organizuje dvodnevni projekat: prvi dan- predavanja; drugi dan-radionica.
c. Uspostavlja kontakt sa predavačima, moderatorima radionice i studentima medicine.
d. Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima,
razmenjuje ideje I pitanja.
e. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.
6. Koordinator Svetske razmene studenata (Local Exchange Officer):
a. Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.
b. Stara se da se IPSF SEP (Student Exchange Program) odvija u kontinuitetu i u skladu sa
odredbama IPSF-a (International Pharmaceutical Students' Federation) i Asocijacije koje se tiču
SEP-a.
c. Promoviše IPSF SEP na lokalnom nivou
d. Redovno se odaziva online sastancima sa ostlim LEO-vima, a kojim presedava SEO (Student
Exchange Officer).

7. Koordinator Evropske multi razmene studenata (Local Mobility Officer):
a. Neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.
b. Stara se da se EPSA ( European Pharmaceutical Students Association) projekti na lokalnom
nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA-e i Asocijacije.
c. Promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou.
d. Redovno i ažurno sarađuje sa ostalim LMO-ovima i LS-om (Liaison Secretary).
8. Koordinator akcija Javnog zdravlja (Public Health):
a. Koordinira projektima Javnog zdravlja na lokalnom nivou sa ciljem podizanja svesti građana o
određenim zdravstvenim problemima.
b. Upoznat je sa kalendarom javnog zdravlja.
c. Uspostavlja kontakte sa relevantnim institucijama koje se bave javnim zdravljem.
d. Organizuje akcije na javnim mestima, bira i edukuje promotere za datu akciju.
e. Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima,
razmenjuje ideje I pitanja.
f. Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga CP-ju.
9. Koordinator Evaluacije farmaceutskog kurikuluma (Moving On):
a. Jednom godišnje sprovodi anketu pod nazivom: ,,Evaluacija farmaceutskog kurikuluma".
b. Priprema statističke podatke na osnovu prikupljene ankete i uvrštava ih izveštaj.
c. Redovno komunicira sa CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima,
razmenjuje ideje I pitanja.
10. Koordinator Grupe Medicinskih Biohemičara (TMB)
a. Organizacija I vođenje tima uz učestvovanje u projektima EUPSA-e
b.Organizuje samostalne projekte za studente FMB smera
c. Uspostavlja saradnju sa drugim fakultetima srodnih struka medicinskoj biohemiji
d.Uspostavlja zvaničnu saradnju sa udruženjima, institucijama i kompanijama u čijem radu učestvuju
medicinski biohemičari

11. Dizajner
a. Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa koordinatorima EUPSA-e
b. Neophodno je dobro snalaženje sa računarom (posebno programom Photoshop) i internetom
uopšte
c. U saradnji sa generalnim sekretarom postavlja obaveštenja na sajt Farmaceutskog fakulteta,
Novi Sad.

Za bilo kakva pitanja ili informacije možete nam se obratiti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veliko vam hvala i srdačan pozdrav!
Tijana Grebić
Predsednik EUPSA-e

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.