Vanredni izbori za Lokalnog CE koordinatora za 2018. godinu (BPSA)

Vanredni izbori za Lokalnog CE koordinatora za 2018. godinu

Drage kolege,

Raspisani su izbori za lokalnog CE koodinatora za 2018. godinu, novoizabrani koordinator obavljaće svoje dužnosti od 7.2.2018. do kraja iste godine.

*CE = Compounding Event = Veština izrade farmaceutskih preparata

Lokalni CE koordinator

  • Poznavanje pravilnika i vodiča za CE
  • Organizacija samog događaja: predavanja i radionice
  • Uspostavljanje kontakta sa predavačima i moderatorima radionica
  • Zajedno sa Blagajnikom traži potencijalne sponzore događaja
  • Redovna komunikacija sa IPSF CP-jem, slanje izveštaja IPSF CP-ju nakon održanog projekta
  • Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma, u delu CE

 

Prijave u vidu CV-a i motivacionog pisma u PDF formatu kandidati šalju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najkasnije do 31.1.2018. godine u 23:59. O daljem toku samih izbora, prijavljeni kandidati će biti obavešteni nakon isteka prijavnog roka.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati bilo kog člana trenutnog tima BPSA-e preko Fejsbuka i mejlova.

Pozdrav!

 

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.