11. Farmakoterapijski pristup: „Osteoporoza – bolest bez simptoma“ (PSANS)

 

Po popisu iz 2011. godine, u Vojvodini od 1,9 miliona stanovnika, njih skoro 760 hiljada su stariji od 50 godina, od čega je žena 340 hiljada.  Poznajući svjetski standard da oko 30% žena u menopauzi boluje od osteoporoze, moramo se zabrinuti nad brojem osoba koje ne samo da nisu liječene, nego nisu čak ni upućene od strane zdravstvenih radnika - ljekara i farmaceuta na detaljnije dijagnostičke preglede.

Da bi podigli osteoporozu u vidnom polju naših studenata – budućih ljekara i farmaceuta, koji će se sutra u svakodnevnom radu susretati sa ovom problematikom, omogućili smo da što veći broj studenata bude informisan na ovu temu.

 

Stoga drage kolege,

 

Farmaceutska studentska asocijacija Novog Sada - PSANS (Pharmacetuical Students’ Association of Novi Sad), će 17. marta u 11 časova u amfiteatru A1 Medicinskog  fakulteta u Novom Sadu organizovati 11. Farmakoterapijski pristup pod nazivom „Osteoporoza – bolest bez simptoma“, u saradnji sa Evropskom asocijacijom studenata medicine - EMSA sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

 

Projekat obuhvata predavanja stručnjaka na zadatu temu, kao i diskusiju studenata sa predavačima, nakon čega slijedi radionica u kojoj će studenti imati priliku da pokažu svoje vještine i unaprijede saradnju sa budućim kolegama.

 

Program:

11:00  – 11:15    Uvodna riječ

11:15  – 11:45    Primarna osteoporoza – doc. dr Tijana Ičin, subspecijalista endokrinologije

11:45  – 12:15    Molekularno-biohemijski markeri koštanog metabolizma – prof. dr Ljiljana Andrijević

12:15  – 12:30    Kafe pauza

12:30  – 13:00    Lekovi u lečenju osteoporoze – doc. dr Nebojša Stilinović

13:00  – 13:30    Značaj farmaceuta u liječenju i prevenciji osteoporoze – mr. pharm Aleksandra Ostojić, direktor Zdravstvene ustanove „Apoteka Kuća Zdravlja Pharm“ u Bijeljini

13:30   – 14:00    Osteoporoza – značaj u primarnoj zdravstvenoj zaštititi – prim. dr Veselin Bojat, hirurg-ortoped, direktor Doma zdravlja Novi Sad,

14:00    – 14:15    Kafe pauza

14:15    – 15:15    Radionica

Na radionici mogu da učestvuju oni studenti medicine i farmacije koji su odslušali farmakologiju i prisustvovali edukativnom dijelu projekta. Maksimalan broj učesnika radionice je 20. Studenti će biti podijeljeni u 5 grupa po 4 studenta (2 studenta medicine i 2 studenta farmacije).

Prijave za prisustvo na predavanju i za učešće na radionici su obavezne kako biste obezbijedili propratni materijal. U formularu ćete imati opciju da izaberete da li želite da prisustvujete samo predavanju, ili i predavanju i radionici.

LINK ZA PRIJAVU

Formular možete popuniti do 15. marta do 21h.

Takođe, ukoliko želite da postavite anonimno pitanje na koje će predavači odgovoriti nakon izlaganja, to možete uraditi ovdje:

ANONIMNO PITANJE

Očekujemo vas!

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.