10. Savetovanje pacijenata: "Urinarne infekcije" (BPSA)

 

 

Drage koleginice i kolege,

ove godine će se održati deseto po redu Savetovanje pacijenata sa temom "Urinarne infekcije" na Farmaceutskom fakultetu, projekat koji tradicionalno organizuje BPSA (Belgrade Pharmacy Students' Association).

Sam događaj se sastoji iz dva dela, edukativnog i takmičarskog. Za edukativni deo su zaduženi stručnjaci iz oblasti medicine, farmacije i biohemije, koji će iz različith perspektiva pružiti uvid u najveće probleme kada su u pitaju urinarne infekcije,njihova terapija, praćenje i lečenje. U sklopu takmičarskog dela, studenti smera farmacije će, ukoliko žele, imati priliku da pokažu i unaprede svoje veštine savetovanja pacijenata u realnim uslovima Simulirajuće apoteke, dok će studenti smera medicinska biohemija rešavati slučaj sa kojim bi mogli da se susretnu tokom rada u laboratoriji, a tiče se urinarnih infekcija.

 

11:00-11:30

Uvod

 

11:30-11:50

Etiopatogeneza infekcija urinarnog trakta

dr Vesna Laketić

spec. opšte medicine

11:50-12:10

Dijagnostika infekcija urinarnog trakta i antibiogram

Dr sc. Dragana Božić

12:10-12:30

Koji rezulteti parametara urina ukazuju na infekcije urinarnog trakta?

Dr sc. Violeta Dopsaj

12:30-12:40

Pitanja i diskusija

 

12:40-13:00

PAUZA

 

13:00-13:20

Terapija infekcija urinarnog trakta sa osvrtom na slučajeve iz prakse

Mr ph Cvijeta Banjac

13:20-13:35

Zadaci i uloge bolničkog farmaceuta sa osvrtom na upravljanje antibioticima

Mr ph spec. Dušanka Lončarević

13:35-13:50

Komunikacija farmaceuta i pacijenta

Dr sc Dušanka Krajnović

13:50-14:00

Pitanja i diskusija

 

14:00-14:30

PAUZA

 

14:30-17:00

Takmičarski deo

 

 

Projekat je podržan od strane katedre za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo. Mentor projekta je med. bioh. spec. Andrijana Milošević-Georgiev. Ovogodišnji sponzor projekta je BENU apoteka, koja je između ostalog obezbedila i dve besplatne kotizacije za NAPSer-ov kongres na Zlatiboru za prva mesta u okviru takmičarskog dela

Vidimo se!

Vaša BPSA

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.