TMB-BPSA projekat: NEPLODNOST “Kako, zašto i šta sad?” (BPSA)


Dugogodišnju saradnju studenata Biološkog i Farmaceutskog fakulteta nastavljamo sa još jednim projektom u nizu, ovaj put sa aktuelnom temom pod nazivom: NEPLODNOST “Kako, zašto i šta sad?” Sve veće interesovanje studenata, ali i javnosti, za ovaj masovan problem današnjice, usmerili su nas pri odabiru upravo ove problematike. Cilj projekta pored podizanja svesti i sticanja novih znanja, jeste svakako interprofesionalna komunikacija i saradnja budućih kolega u laboratoriji još za vreme studija. Studenti će imati priliku da kroz niz predavanja o hormonskim i genetičkim uzrocima infertiliteta i laboratorijskoj dijagnostici istih, zaokruže celokupnu sliku predavanjem o veštačkoj oplodnji. Nakon predavanja, sledi zanimljiva radionica na temu analize spermograma. Na ovaj način, učesnici će moći da se upoznaju sa temom s kojom do sada nisu imali prilike da se susretnu. Radeći u grupi imaće priliku da sami analiziraju slučajeve iz prakse i na taj način shvate važnost timskog rada kroz sticanje novih znanja i rešavanje problema. Link za prijave na radionicu biće na stanici eventa u utorak (9.4.). Požurite da obezbedite sebi mesto! Vaš TMB-BPSA!
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.