Izbori za NAPSer tim 2020.

Poštovane koleginice i kolege,

Konstituisana je nova Skupština NAPSer-a. Skupština bira članove novog Upravnog odbora, koji će stupiti na svoju dužnost 1.1.2020. godine i obavljati svoje funkcije do kraja 2020. godine. Predsednik, Generalni sekretar i Blagajnik po zakonu i Statutu NAPSer-a moraju biti izabrani iz redova Skupštine, ali za ostale pozicije se može kandidovati bilo koji član punopravnih članica NAPSer-a (BPSA-e, NiPSA-e, PSANS-a, EUPSA-e i KgPSA-e), pa vas stoga pozivamo da se kandidujete za jednu od tih funkcija, ukoliko smatrate da imate znanja, sposobnosti, entuzijazma i vremena za obavljanje istih.

Pozicije za koje se možete kandidovati su:

 

IPSF SEO (Student Exchange Officer)

 1. Obavezan je da dobro poznaje engleski jezik i sva dokumenata NAPSer-a i IPSF-a koja se tiču IPSF SEP-a.
 2. Stara se da se IPSF SEP odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF-a i NAPSer-a koje se tiču SEP-a.
 3. Stara se da na internet stranici IPSF-a i NAPSer-a uvek budu najnovije i tačne informacije o IPSF SEPu na nacionalnom nivou.
 4. Promoviše IPSF SEP na internacionalnom nivou.
 5. Priprema statističke podatke o IPSF SEP-u na nacionalnom nivou i uvrštava ih u godišnji izveštaj.
 6. Saziva sastanke sa LEO-vima u cilju njihove edukacije i povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema.
 7. Koordinira i predsedava NAPSer SEP e-grupom.
 8. Zajedno sa Blagajnikom izračunava visinu individualne kotizacije za učešće u IPSF SEP-u.
 9. SEO predstavlja most između IPSF-a i LEO-va.
 10. Prisustvuje IPSF kongresu.
 11. Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri.

 

IPSF CP (Contact Person)

 1. Redovno obaveštava IPSF o svim izmenama u zvaničnim dokumentima, strukturi NAPSer-a i kontakt detaljima članova NAPSer tima.
 2. Obavezan je da dobro poznaje engleski jezik i Contact Person 101.
 3. Izveštava IPSF o aktivnostima NAPSer-a.
 4. Stara se zajedno sa Blagajnikom da članarina u IPSF-u bude plaćena blagovremeno.
 5. Obaveštava NAPSer tim i Lokalne koordinatore o ciljevima, projektima, kampanjama i ostalim aktivnostima IPSF-a i obezbeđuje propratnu dokumentaciju ukoliko postoji.
 6. Distribuira IPSF Newsletter članicama NAPSer-a.
 7. Prikuplja materijal od članica NAPSer-a za IPSF Newsletter.
 8. Prisustvuje IPSF kongresu.
 9. IPSF CP predstavlja most između IPSF-a, NAPSer-a i NAPSer Lokalnih kancelarija.
 10. Poziva predstavnike IPSF-a na NAPSer Nacionalni kongres studenata farmacije.
 11. Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri.

 

EPSA LS (Liaison Secretary)

 1. Redovno obaveštava EPSA-u o svim izmenama u zvaničnim dokumentima, strukturi NAPSer-a i kontakt detaljima članova Upravnog Odbora.
 2. Mora da ima dobro poznavanje engleskog jezika i da bude dobro upoznat sa EPSA LS i IMP Handbook-om.
 3. Izveštava EPSA-u o aktivnostima NAPSer-a.
 4. Poštuje rokove za slanje dokumenata EPSA-i (Srediental Form, LS Report).
 5. Stara se zajedno sa Blagajnikom da članarina u EPSA-i bude plaćena blagovremeno.
 6. Obaveštava NAPSer tim i Lokalne koordinatore o ciljevima, projektima, kampanjama i ostalim aktivnostima EPSA-e i obezbeđuje propratnu dokumentaciju ukoliko postoji.
 7. Distribuira EPSA Newsletter i Montly Dose članicama NAPSer-a.
 8. Prikuplja materijal od članica NAPSer-a za EPSA Newsletter i Montly Dose.
 9. Prisustvuje EPSA Godišnjem kongresu.
 10. EPSA LS predstavlja most između EPSA-e, NAPSer-a i NAPSer Lokalnih kancelarija.
 11. Poziva predstavnike EPSA-e na NAPSer Nacionalni kongres studenata farmacije.
 12. Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri.

 


NKJZ Nacionalni koordinator Javnog zdravlja

 

 1. Zadužen za koordinaciju projekata Javno zdravlje na nacionalnom nivou i komunikaciju sa Lokalnim koordinatorima Javnog zdravlja.
 2. Kontakt osoba sa svim organizacijama čiji domen delovanja se poklapa sa domenom delovanja NAPSer-a u okviru projekta Javno zdravlje na nacionalnom nivou.
 3. Prikuplja izveštaje sa svih akcija Javnog zdravlja i prosleđuje ih LS-u i CP-u, a oni dalje to prosleđuju EPSA-i i IPSF-u.
 4. Saziva sastanke sa Lokanim koordinatorima Javnog zdravlja u cilju njihove edukacije i povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema.
 5. Stara se da na internet stranici NAPSer-a uvek budu najnovije i tačne informacije o aktuelnim aktivnostima u projektu Javno zdravlje.
 6. Dobro poznaje kalendar javnog zdravlja i u skladu sa aktuelnostima i sferom interesovanja studenata farmacije sprovodi i uvodi nove akcije Javnog zdravlja.
 7. Jednom godišnje organizuje susrete volontera, povodom Dana volontera u jednom od gradova u kojoj postoji lokalna kancelarija NAPSer-a.
 8. Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri.

 


Webmaster

 1. Zadužen je za promociju, održavanje i obnavljanje sadržaja internet sajta NAPSer-a.
 2. Zadužen za održavanje NAPSer foruma.
 3. Zadužen je za promociju, prikupljanje materijala i objavljivanje NAPSer Newsletter-a, NAPSer Vesti, koji se šalje na dve nedelje, tj. tri puta mesečno.
 4. Nudi marketinški prostor u elektronskim i ostalim publikacijama NAPSer-a potencijalnim sponzorima koji mogu biti farmaceutske i nefarmaceutske firme.
 5. Radi na realizaciji svih publikacija potrebnih NAPSer-u.
 6. Obavlja sve dužnosti unutar NAPSer tima koje mu NAPSer tim poveri.

 

Rok za prijavu je 03.10.2019. u 22:00!

Prijave poslati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Neophodno je poslati CV i motivaciono pismo za određenu poziciju. Kandidat mora biti član jedne od 5 punopravne Lokalne kancelarije NAPSer-a (BPSA, NiPSA, PSANS, EUPSA i KgPSA). Poželjno je, ali ne i neophodno, da kandidat dobije podršku svoje Lokalne kancelarije za kandidaturu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o mogućnostima, načinu prijave ili samim pozicijama, budite slobodni da kontaktirate članove NAPSer tima. Kontakti se nalaze OVDE.

NAPSer tim 2019.

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.