Konkurs za članove PSANS tima za 2020. godinu (PSANS)

Drage kolege,

Čast nam je da ovim putem otvorimo konkurs za izbor novog Upravnog odbora PSANS-a,

koji će stupiti na dužnost 01.01.2020. godine i obavljati svoje funkcije do 31.12.2020. godine.

 

Pozivamo sve zainteresovane studente Farmacije sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu da se prijave, ukoliko smatraju da imaju znanja, sposobnosti, ambicije, entuzijazma i vremena za obavljanje određene funkcije.

 

 Pozicije za koje se možete kandidovati su:

- Predsednik

- Generalni sekretar

- Blagajnik

- Lokalni PCE koordinator (Lokalni koordinator Savetovanja pacijenata)

- Lokalni CSE koordinator (Lokalni koordinator Farmakoterapijskog pristupa)

- Lokalni CE koordinator (Lokalni koordinator Veštine izrade farmaceutskih preparata)

- Local Exchange Officer (Lokalni koordinator Svetske razmene studenata)

- Local Mobility Officer (Lokalni koordinator Evropske multirazmene studenata)

- Lokalni koordinator Javnog zdravlja

- Lokalni EFK koordinator (Lokalni koordinator Evaluacije farmaceutskog kurikuluma)

- Dizajner

 

Prijave u vidu popunjenog PSANS formulara (sadrži biografiju i motivaciono pismo) poslati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (u naslovu mail-a napisati za koju se poziciju kanididujete)!

Rok za prijavu je 24.12.2018. u 00:00h!!!

 

PSANS FORMULAR

 

U tekstu koji sledi možete se detaljnjije informasati o svakoj pojedinačnoj poziciji:

 

 1. Predsednik:
 • Osnovni zadatak : predstavljanje PSANS – a pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata farmacije koji studiraju na Univerzitetu u Novom Sadu
 • Stara da se poštuju zakoni po kojima PSANS funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici
 • Zajedno sa Generalnim Sekretarom PSANS – a radi na unapređivanju funkcionisanja PSANS – a
 • Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte
 • Zajedno sa Blagajnikom PSANS – a, vodi računa da sve finansijske obaveze PSANS – a budu na vreme izmirene, da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze PSANS – a.
 • Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora.

 

 1. Generalni sekretar:
 • Stara se da se sve u okviru PSANS – a odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima
 • Vodi računa da sve što se dešava u okviru PSANS – a bude kvalitetno dokumentovano i arhivirano
 • Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju
 • Redovno obaveštava sve članove PSANS – a o aktuelnim događajima preko svih mreža komunikacije
 • Vodi zapisnik na redovnim i vanrednim sednicama Upravnog odbora, te nakon svakog piše izveštaj i prosleđuje ga na NAPSer forum.
 • Promoviše PSANS na svim poljima

 

 1. Blagajnik:
 • Blagajnik se stara o tome da sredstva kojima PSANS raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu
 • Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije
 • Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa
 • Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste 

 

 1. Lokalni PCE koordinator (Lokalni koordinator Savetovanja pacijenata):
 • Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije studenta farmacije sa pacijentom
 • Poznaje Pravilnik i Vodič za PCE
 • Organizuje projekat: predavanja i radionica (tokom istog dana, ili podeljeno po celinama na dva dana)
 • Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionica
 • Redovno komunicira sa IPSF CP – jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u PCE delu
 • Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, IPSF CP – ju
 • Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 1. Lokalni CSE koordinator (Lokalni koordinator Farmakoterapijskog pristupa):
 • Koordinira projekat koji usmerava studente medicine i farmacije jedne na druge, a sve u cilju unapređenja dijagnoze i terapije pacijenta
 • Poznaje Pravilnik i Vodič za CSE
 • Organizuje projekat: predavanja i radionica (tokom istog dana, ili podeljeno po celinama na dva dana)
 • Uspostavlja kontakt sa predavačima, moderatorima radionice i studentima medicine
 • Redovno komunicira sa IPSF CP – jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u delu CSE
 • Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, IPSF CP – ju
 • Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 1. Lokalni CE koordinatora (Lokalni koordinator Veštine izrade farmaceutskih preparata):

 

 • Koordinira projekat koji ima za cilj da ukaže na značaj farmaceutske tehnologije, kao i da nauči studente da prepoznaju pacijente kod kojih postoji potreba za individualizacijom terapije
 • Poznaje Pravilnik i Vodič za CE
 • Organizuje projekat: predavanja i radionice
 • Uspostavlja kontakt sa predavačima i moderatorima radionice
 • Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u delu CE
 • Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, IPSF CP – ju
 • Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 1. Local Exchange Officer (Lokalni koordinator Svetske razmene studenata):
 • Dobro poznaje engleski jezik
 • Poznaje Pravilnik i Vodič za SEP (Student Exchange Program)
 • Stara se da se IPSF SEP odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF – a (International Pharmaceutical Students' Federation) i Asocijacije, a koje se tiču SEP – a
 • Promoviše IPSF SEP na lokalnom nivou
 • Redovno se odaziva online sastancima sa ostalim LEO – vima, a kojim presedava IPSF SEO (Student Exchange Officer)
 • Redovno komunicira sa IPSF SEO – om i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u SEP delu
 • Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, IPSF SEO – u
 • Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 1. Local Mobility Officer (Lokalni koordinator Evropske multirazmene studenta):
 • Dobro poznje engleski jezik
 • Poznavanje Pravilnika i Vodiča za TWINNET
 • Stara se da se EPSA (European Pharmaceutical Students Association) projekti na lokalnom nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA – e i Asocijacije
 • Promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou
 • Redovno komunicira sa ostalim LMO – ovima i EPSA LS – om (Liaison Secretary), razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u TWIN delu
 • Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, EPSA LS – u
 • Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 1. Lokalni koordinator Javnog zdravlja:
 • Koordinira projektima Javnog zdravlja na lokalnom nivou, sa ciljem podizanja svesti građana o određenim zdravstvenim problemima
 • Poznaje Pravilnik i Vodič za Javno zdravlje
 • Upoznat je sa kalendarom Javnog zdravlja
 • Uspostavlja kontakte sa relevantnim institucijama koje se bave Javnim zdravljem
 • Organizuje akcije na javnim mestima, bira i edukuje promotere za datu akciju
 • Redovno komunicira sa Nacionalnim koordinatorom za Javno zdravlje i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u delu za Javno zdravlje
 • Nakon održanog projekta u obavezi je da sastavi izveštaj i prosledi ga putem NAPSer foruma, Nacionalnom koordinatoru za Javno zdravlje
 • Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 1. Lokalni EFK koordinator (Lokalni koordinator Evaluacije farmaceutskog kurikuluma):
 • Jednom godišnje sprovodi anketu pod nazivom: “Evaluacija farmaceutskog kurikuluma”
 • Poznaje Pravilnik i Vodič za EFK
 • Priprema statističke podatke na osnovu prikupljene ankete i uvrštava ih u izveštaj
 • Redovno komunicira sa IPSF CP – jem (IPSF Contact Person) i ostalim lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, preko NAPSer foruma u EFK delu
 • Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

 1. Dizajner
 • Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa koordinatorima PSANS – a
 • Neophodno je dobro snalaženje sa računarom (posebno programima Corel, Photoshop, Adobe ilustrator) i internetom uopšte
 • U saradnji sa Generalnim sekretarom postavlja obaveštenja na sajt Medicinskog fakulteta
 • Dizajnira dva Newslettera godišnje, u saradnji sa Generalnim sekretarom
 • Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri

 

***O svim projektima koje organizuje naša lokalna kancelarija možete se dodatno  informisati na www.napser.org. Informacije o EPSA – i i njenim projektima možete potražiti na www.epsa-online.org, a o IPSF-u na www.ipsf.org.

 

***Za bilo kakva pitanja ili informacije možete nam se obratiti lično ili na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Srdačan pozdrav,
PSANS tim 2019.

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.