Kome je namenjen CE

Projekat je namenjen studentima farmacije koje interesuje farmaceutska tehnologija kao farmaceutska veština i žele da steknu i unaprede veštine izrade farmaceutskih preparata.

Konceptualno, projekat „Veština izrade farmaceutskih preparata“ se sastoji iz dva dela. Prvi deo su predavanja na kojima se obrađuje određena oblast zdravstvenih problema, a koja imaju za cilj da pripreme učesnike za drugi deo projekta. Drugi deo projekta čine teorijski test koji učesnici radionice polažu u cilju kvalifikacije za praktičan rad u laboratoriji. Učesnici sa najbolje urađenim teorijskim testom će iskazati usvojeno znanje kroz pravljene prikladnih formulacija u cilju rešenja pomenutog zdravstvenog problema. Svaki učesnik dobija slučaj na kojem radi zajedno sa moderatorom, koji je obično stručnjak iz prakse ili asistent sa nekog od fakulteta. Pored pretakanja svog znanja u realnost, studenti će se nadmetati i u umešnosti i kreativnosti prilikom izrade magistralnih preparata. Na kraju praktičnog dela, komisija na osnovu kvaliteta predložene i izrađene formulacije proglašava pobednika.

Kroz projekat „Veština izrade farmaceutskih preparata“ studenti mogu naučiti više o:

  • značaju farmaceutske tehnologije, kontroli kvaliteta polaznih supstanci i finalnog farmaceutskog proizvoda namenjenog za upotrebu;
  • prepoznavanju pacijenata kod kojih postoji potreba za individualizacijom terapije pomoću preparata koji ne postoje kao gotovi proizvodi;
  • unapređenju svojih veština u izradi različitih oblika farmaceutskih preparata;
  • ulozi farmaceuta pri izdavanju magistralnih preparata i značaju njihovih saveta.
      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.