Arhiva CE

Godina

Mesec

Lokalna kancelarija

Tema

Lokalni koordinator

CP

2017

Novembar

NiPSA

Magistralna izrada dermokozmertičkih i dermofarmaceutskih preparata u tretmanu akni

Milena Manić

Katarina Baćević

2017

Decembar

PSANS

Personalizovana medicina - topikalni kortikosteroidni preparati u dermatologiji

Isidora Vukobratović

Katarina Baćević

2018

oktobar

KgPSA

Magistralna izrada preparata za suzbijanje bola i povišene temperature kod dece

Marija Aksentijević

Milena Manić

2018

novembar

NiPSA

Magistralna izrada farmaceutskih preparata za tretiranje alergijskih promena na koži

Hristina Vidanović

Milena Manić

2018

novembar

EUPSA

Psorijaza

Branislav Blagojević

Milena Manić

2018

novembar

PSANS

Vaginalne infekcije

Marija Dejanović

Milena Manić

2018

novembar

BPSA

Veština izrade farmaceutskih oblika leka za kardiološke bolesti u pedijatrijskoj populaciji

Nikola Jakovljević

Milena Manić

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.