Radionice

 1. Nacionalni kongres studenata farmacije Srbija
  2.-5. decembar, Zlatibor

Dragi učesnici,

I ove godine smo za vas pripremili brojne interaktivne i zanimljive radionice, o kojima možete pročitati nešto više u daljem tekstu. Prijava za radionice je obavezna. Bićete obavešteni o detaljima i terminu prijava putem mail-a.

EPSA Soft skills trening ''Conflict management''

 
 

Datum: Utorak, 3.12.2019.

 

Da li ste ikad imali raspravu sa svojim drugom/drugaricom, sa kolegom na fakultetu ili možda sa potpunim strancem u prodavnici koji je pokušao da vas zaobiđe u redu? Da li vam je bilo teško da iznesete takvu situaciju? Da li vam se desilo da ste imali neku genijalnu ideju da poboljšate nešto na fakultetu, poput rada vaše asocijacije ili načina sprovođenja studija? Ako želite da naučite kako da sprečite ove konflikte ili da ih usmerite na neki konstruktivan način, onda bi definitivno trebalo da prisustvujete treningu! Na njemu ćete imati priliku da naučite tehnike kako da izbegnete određene sukobe, kako da se nosite sa različitim tipovima problema u komunikaciji i kako da se konflikti, ukoliko se pojave, reše na najbolji način.

Public health radionica

 
 

Datum: Utorak i sreda 3-4.12.2019.

 

Uloga farmaceuta u zdravstvenoj zaštiti stanovništva menja se i sve više dobija na značaju. Od stručnjaka za lek, njegovu izradu i snabdevanje, farmaceut postaje vrlo važna karika u lancu zdravstvene zaštite, pri čemu se fokus već odavno pomera ka pacijentu, njegovim potrebama i komunikaciji. Za postizanje dobre kontrole dijabetesa i prevenciju/ublažavanje komplikacija neophodno je angažovanje samog pacijenta, ali i svih članova zdravstvenog tima uključujući i farmaceute u primarnoj i sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Za kontrolu dijabetesa neophodno je da pacijent na pravilan način primenjuje sve lekove, uključujući insulinsku terapiju, kontroliše koncentraciju glukoze i lipida u krvi, telesnu masu, krvni pritisak, primenjuje nefarmakološke mere (pravilna ishrana, nepušački status i fizička aktivnost), redovno kontroliše stopala, vid, funkciju bubrega, zube i dr. Sa ciljem da se pacijentima obolelim od dijabetesa, primenom medicine/farmacije zasnovane na dokazima, pruži jedinstvena usluga u apotekama radi unapređenja zdravlja, poboljšanja stepena adherence i boljih zdravstvenih ishoda, Farmaceutska komora Srbije pripremila je materijal za pružanje standardizovane farmaceutske usluge koji ćemo na radionicama detaljno objasniti  uz uvodni teorijski deo koji će biti kao podrška praktičnim znanjima koje želimo da prenesemo učesnicima. U okviru prvog dana je planirana obuka učesnika ove radionice, dok će se drugog dana stečena znanja i veštine primeniti kroz javno-zdravstvenu akciju usmerenu prema opštoj populaciji, u samom centru Zlatibora.

*Napomena: Studenti koji se odluče za ovu radionicu u obavezi su da prisustvuju oba dana (prvi dan je teorijski deo, drugi dan je akcija u centru Zlatibora).

Suplementacija u terpaiji poremećaja endokrinih organa

 
 

Datum: Utorak, 3.12.2019.

 

Dijetetski suplementi su preparati koji dopunjuju normalnu ishranu i predstavljaju koncentrovane izvore vitamina, minerala i drugih supstanci sa hranljivim i fiziološkim efektima. Brz način života kao i smanjena funkcionalna iskoristljivost hrane su doprineli da upotreba dijetetskih suplemenata, naročito u poslednjoj deceniji, bude u porastu. Značaj primene vitamina i minerala kod bolesti endokrinog sistema je poslednjih godina bio predmet brojnih studija. Rezultati studija ukazali su na veliku ulogu pojedinačnih vitamina i minerala kako u prevenciji, tako i u terapiji bolesti endokrinog sistema. Iz ovih razloga primena dijetetskih suplemenata postala je značajan deo kliničke prakse i terapije bolesti. Cilj radionice je da se učesnicima predoče najnovija saznanja o tome koji se vitamini i minerali i u kojim dozama koriste u terapiji bolesti endokrinog sistema.

Point of care testovi i dijabetes melitus

 
 

Datum: Utorak, 3.12.2019.

 

U današnje vreme, disruptivne inovacije su način na koji posmatramo laboratorijsku dijagnostiku. Point of Care testovi (POCT) se primenjuju sve više zbog naglog povećanja preciznosti i tačnosti ovih aparata, a posebnu prednost im daje brzo vreme dobijanja rezultata i jednostavnost korišćenja. Kroz teoretski deo studenti će biti upoznati sa osnovnim konceptom primene POCT aparata tj. Near Patient Testing uređaja i njihovom ulogom u praćenju različitih biomarkera povezanih sa dijabetesom. Drugi deo radionice će studentima omogućiti da nauče kako se u praksi koriste aparati: 1. Accu-Chek kojim se određuje glukoza 2. Coaguchek kojim se određuje protrombinsko vreme 3. AccuTrend kojim se određuju ukupni holesterol, trigliceridi, glukoza i laktat. Takođe, studenti će biti upućeni u načine tumačenja rezultata dobijenih ovim uređajima u cilju skrininga. Posebna prednost ovih uređaja je što se zabeleženi rezultati mogu kontinuirano pratiti što pomaže u kontroli dijabetesa i praćenju toka oboljenja.

Farmaceutski staž, od ulaska u apoteku do državnog ispita

 
 

Datum: Utorak, 3.12.2019.

 

Na radionici ćemo objasniti kako izgleda program pripravničkog staža za farmaceute. Odgovorićemo na pitanja: Kako da konkurišem na poziciju stažera? Zašto je važno obaviti pripravnički staž? Šta ću naučiti na pripravničkom stažu? Da li treba da završim staž ukoliko ne želim da radim u apoteci? Koji kriterijumi treba da mi budu važni prilikom odabira apoteke za staž? Koja dokumentacija mi je potrebna? Da li se pripravnički staž plaća? Kako ću znanja koja sam stekao na fakultetu primeniti u radu sa pacijentima? Provešćemo vas kroz radionicu kako izgleda intervju i koja praktična znanja ćete steći na stažu. Kvalitetno sproveden staž i dobar mentor postavljaju temelje profesionalne karijere u svakom smislu. Prvi pravi profesionalni kontakt sa apotekom je upravo pripravnički staž.

Od diplome do posla

 
 

Datum: Sreda, 4.12.2019.                                                                                                                            

 

Prvi deo radionice je posvećen sticanju jasnijeg uvida u to kako izgleda rad u inovativnoj farmaceutskoj kompaniji. Učesnici radionice će imati priliku da čuju nesto više o samoj kompaniji AstraZeneca i načinu na koji je organizovano Predstavništvo u Srbiji, a potom će im moderatori iz AstraZeneca-e, iz različitih sektora kompanije, iz svoje perspektive predstaviti razvojni put u kompaniji od razgovora za posao do današnje pozicije. Takođe će saznati kako izgleda profil jednog “idealnog” kandidata za poziciju stručnog saradnika (Medical Sales Representative) u farmaceutskoj kompaniji.

U drugom delu radionice, učesnici će imati priliku da prođu kroz simulaciju razgovora za posao sa moderatorima iz AstraZeneca-e. Sama simulacija će biti u malim grupama, po principu “speed dating”-a. Učesnici radionice će kroz simulaciju: dobiti feedback na poslati CV, doživeće iskustvo razgovora za posao, upoznati se sa ključnim delovima razgovora, kao i najčešće postavljanim pitanjima relevantnim za izbor “idealnog” kandidata za rad u farmaceutskoj kompaniji.

 

*NAPOMENE ZA PRIJAVU

Prijave za radionicu će se vršiti odvojeno od ostalih prijava i to u utorak 19.11. u 20h putem Google upitinika. (https://docs.google.com/forms/d/1ZntIF_bwgBC1LawN2M33IKK2gyOaCjpLtehb01QQnaA/edit).

Učesnici koji žele da se prijave, biće u obavezi da prilože svoj CV kroz samu prijavu putem upitnika.

Prednost će imati studenti starijih godina i studenti koji se najbrže prijave.

Najboljim učesnicima radionice biće omogućen jednodnevni obilazak kompanije AstraZeneca, dok će najbolji među najboljima dobiti mogućnost prakse u periodu od dva odnosno tri meseca.

*Molimo sve učesnike da proverevaju svoj mail, putem koga ćemo ih obavestiti o statusu njihove prijave kao i o daljim koracima za prijavu putem Eventbrite-a.

Soft Skills – Zbog čega su nam promene potrebne?

 
 

Datum: Sreda, 4.12.2019.

                                                                                                                                                                            

Šta mislite da li ljudi vole promene? Nažalost, velika većina ih ne voli. Promene uglavnom vole oni koji ih i stvaraju. Da li je onda pametno da čekamo da nam drugi menjaju svet ili možemo sami da menjamo?

Sadržaj prezenacije:

 

 • Kada je najbolje vreme za promene?
 • Kakve vrste promena postoje?
 • Možemo li da se spremimo za promene?
 • Da li ste bili na predstavi cirkusa Cirque de Soleil?
 • Kakve veze imaju 2 Cellos sa promenama?
 • Kako glasi najtužnija rečenica na svetu?
 • Da li biste voleli, bar na kratko, da budete pas Haski?
 • Znate li zbog čega je „James Bond – 007“ najjača filmska franšiza na svetu?

Nakon prezentacije, praktični deo radionice će biti posvećen vežbi koja je blisko povezana sa filmom „Skyfall“, pa je iz tog razloga preporuka pogledati isti film. 

Poruka moderatora: Mirno spavajte, nećemo vas propitivati. Samo ćemo se malo... zabaviti !

Public health radionica

 
 

Datum:  Utorak i sreda, 3-4.12.2019. 

 

Uloga farmaceuta u zdravstvenoj zaštiti stanovništva menja se i sve više dobija na značaju. Od stručnjaka za lek, njegovu izradu i snabdevanje, farmaceut postaje vrlo važna karika u lancu zdravstvene zaštite, pri čemu se fokus već odavno pomera ka pacijentu, njegovim potrebama i komunikaciji. Za postizanje dobre kontrole dijabetesa i prevenciju/ublažavanje komplikacija neophodno je angažovanje samog pacijenta, ali i svih članova zdravstvenog tima uključujući i farmaceute u primarnoj i sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Za kontrolu dijabetesa neophodno je da pacijent na pravilan način primenjuje sve lekove, uključujući insulinsku terapiju, kontroliše koncentraciju glukoze i lipida u krvi, telesnu masu, krvni pritisak, primenjuje nefarmakološke mere (pravilna ishrana, nepušački status i fizička aktivnost), redovno kontroliše stopala, vid, funkciju bubrega, zube i dr. Sa ciljem da se pacijentima obolelim od dijabetesa, primenom medicine/farmacije zasnovane na dokazima, pruži jedinstvena usluga u apotekama radi unapređenja zdravlja, poboljšanja stepena adherence i boljih zdravstvenih ishoda, Farmaceutska komora Srbije pripremila je materijal za pružanje standardizovane farmaceutske usluge koji ćemo na radionicama detaljno objasniti uz uvodni teorijski deo koji će biti kao podrška praktičnim znanjima koje želimo da prenesemo učesnicima. U okviru prvog dana je planirana obuka učesnika ove radionice, dok će se drugog dana stečena znanja i veštine primeniti kroz javno-zdravstvenu akciju usmerenu prema opštoj populaciji, u samom centru Zlatibora.

*Napomena: Studenti koji se odluče za ovu radionicu u obavezi su da prisustvuju oba dana (prvi

dan je teorijski deo, drugi dan je akcija u centru Zlatibora).

Case study: kada mislite da je prekasno – hitna kontracepcija

 
 

Datum: Sreda, 4.12.2019.

 

Verovatnoća začeća nakon jednog seksualnog odnosa, nezavisno od dela ciklusa u kome se odnos desio, je 8% a može biti i do 36% ukoliko se odnos desi blizu ovulacije. Hitna kontracepcija je metod sprečavanja nastanka trudnoće nakon nezaštićenog seksualnog odnosa, neuspeha kontraceptivne metode ili nepravilne primene kontracepcije. Dostupne metode hitne kontracepcije u Srbiji su levonorgestrel, bakarni intrauerini uložak i Yuzpe metod. Zbog viskoke efikasnosti i bezbednosti, kao i dostupnosti leka u režimu izdavanja bez lekarskog recepta levonorgestrel je metod izbora. Levonorgestrel treba primeniti što pre, po mogućstvu u prvih 12h, a najkasnije 72h nakon polnog odnosa. Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije korist uvek prevazilazi rizik i nema ograničenja u broju ponovljenih primena levonorgestrela. Hitna kontracepcija je metoda koja treba da se primenjuje samo povremeno. Ne treba da se koristi umesto redovne kontracepcije. Levonorgestrel deluje tako što odlaže ovulaciju supresijom LH pika. Nije abortiv i nema uticaja na postojeću trudnoću. Najčešće neželjeno dejstvo je mučnina. U praktičnom delu radionice studenti će imati priliku da primene stečeno znanje iz odslušane teorijske prezentacije - rešavanje slučajeva kroz “role play” simulaciju problema: u prvom krugu će se student staviti u ulogu farmaceuta u apoteci, kroz osmišljene slučajeve na ovu temu. Nakon toga, najbolji prolaze u drugi krug, kada će na kratko biti u ulozi stručnog saradnika i na taj način proći kroz situacije sa kojima se oni susreću na terenu, u svakodnevnom radu sa lekarima, farmaceutima...

Nacionalno Savetovanje pacijenata

 
 

Datum: Sreda, 4.12.2019.                                                                                                                            

 

Projekat Savetovanje pacijenata ima za cilj da još tokom studiranja predstavi budućim farmaceutima značaj veštine savetovanja, modele ponašanja u apoteci i značaj ličnog usavršavanja što za rezultat ima i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta.

Ove godine se održava 4. po redu Nacionalno Savetovanje pacijenata!

Da li ste spremni da pokažete veštine i znanja koja ste stekli do sad i oprobate se u ulozi farmaceuta? Pozivamo vas da učestvujete kao takmičar ili da kao posmatrač pažljivo učite o onome što će vam kasnije itekako koristiti u karijeri.

Apoteka danas predstavlja ustanovu primarne zdravstvene zaštite u punom smislu te reči. Sve je češća pojava savetovališta u okviru apoteka u kojima pacijenti mogu detaljno da se informišu o svom zdravstvenom stanju, načinima lečenja, poželjnim promenama u stilu života i gde se motivišu da se pridržavaju propisane terapije. U skladu sa tim, uloga farmaceuta u apoteci je takođe evoluirala što je uslovilo potrebu za dodatnim znanjima i veštinama. Jedna od tih veština je i savetovanje pacijenata. Efikasna i pravilna komunikacija između farmaceuta i pacijenta osigurava sprovođenje propisane terapije od strane pacijenta, a farmaceutu omogućava da sazna više o životnim navikama pacijenta u cilju individualizacije terapije. Uz pomoć izuzetnih glumaca koji će pokušati da realne životne situacije iz karijere jednog magistra farmacije približe takmičarima i posmatračima, kao i uz budno oko moderatora, zajedno ćemo naučiti šta je to bitno u obuci i ophođenju farmaceuta prema pacijentu obolelom od dijabetesa radi postizanja najbolje zdravstvene zaštite.

 

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.