Kome su akcije Javnog zdravlja namenjene?

Akcije Javnog zdravlja su namenje svima koji predstavljaju ciljnu grupu akcije. To mogu biti studenti, pušači, obleli od neke bolesti, a sve češće i slučajni prolaznici, nad kojima se vrši ''preventivna'' edukacija na zadatu temu.

Metode koje se koriste prilikom edukacije mogu biti razgovor sa prolaznicima, anketiranje, kao i držanje predavanja u saradnji sa eminentnim stručnjacima koji obuhvataju temu same akcije.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.