Program

Pozivamo vas da i ove godine budete deo najvećeg skupa studenata farmacije u zemlji!


Šesti Nacionalni kongres studenata farmacije, bio je održan od 20. do 23. decembra, sa temom „Farmaceutska delatnost – šanse i izazovi“.


Cilj Kongresa bio je da pripremi studente za ono što ih čeka nakon diplomiranja i da pruži informacije o mogućnostima i izazovima u struci. Učesnici su od predavača, vodećih stručnjaka u svojim oblastima u zemlji, saznali šta zapravo radi jedan farmaceut u apoteci, šta u industriji i koliko je teško raditi na kliničkim ispitivanjima. Takođe, bilo je reči o unapređivanju farmaceutske profesije, o tome šta čeka buduće magistre farmacije, a diskutova
lo se i o načinima kako ostvariti pravu sliku farmaceuta u javnosti.


Pored formalnog obrazovanja, na radionicama su bile usavršene veštine koje se ne stiču na fakultetu, kao, na primer, kako se pripremiti za razgovor za posao, kako izgraditi i održati online i offline reputaciju i mnoge druge.

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.