EUPSA ukratko

Studentska asocijacija Farmaceutskog fakulteta (EUPSA - European University Pharmacy Students' Association) osnovana je 19.07.2013. godine pod okriljem Evropskog Univerziteta - Farmaceutskog fakulteta (EUFF).

EUPSA predstavlja udruženje građana osnovano sa sledećim ciljevima:

1. Organizovanje studenata radi unapređenja i poboljšanja kvaliteta studija;

2. Poboljšanje i unapređenje standarda i položaja studenata;

3. Da inicira rad na rešavanju pojedinih pitanja vezanih za nastavu na matičnom fakultetu, kao i u državi Srbiji;

4. Promocija javnog zdravlja kroz organizovane akcije i kampanje;

5. Unapređenje mobilnosti studenata u zemlji i inostranstvu kroz različite programe razmene, seminare, kongrese, treninge;

6. Da u realizaciji postavljenih ciljeva i zadataka tesno sarađuje sa svim državnim institucijama, odgovarajućim udruženjima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu;

7. Da se bavi izdavačkom delatnošću izdajući publikacije, časopise, brošure, stručnu literaturu;

8. Da vrši organizaciju i uzima učešće u drugim vannastavnim aktivnostima.

Veoma smo ponosni što smo 23.01.2016. postali punopravna članica NAPSer-a. Kao veoma mlada lokalna kancelarija NAPSer-a, EUPSA se može pohvaliti organizovanim Savetovanjem pacijenata u 2013. i 2014. godini, brojnim akcijama Javnog zdravlja, različitim edukativnim i humanitarnim akcijama.

U martu 2015. započeto je prikupljanje anketa u okviru IPSF projekta Evaluacija farmaceutskog kurikuluma, koji NAPSer redovno sprovodi svake godine.

U maju 2015. godine EUPSA je prvi put organizovala projekat Farmakoterapijski pristup, a tokom leta 2015. prvi put je jedan član EUPSA-e otišao na razmenu u okviru IPSF SEP projekta.

EUPSA ima ambiciju da svake godine uspešno realizuje sve postojeće NAPSer projekte, ali i da bude inicijator nekih novih projekata, koji će doprineti razvoju NAPSer-a.

Kroz aktivno učešće u EUPSA-inim (NAPSer-ovim) projektima studenti stiču veliko iskustvo u timskom radu sa kolegama iz Srbije, Evrope i Sveta, kao i lični, profesionalni razvoj koji će im itekako značiti u daljem životu i usavršavanju u farmaciji.

EUPSA je za nepune 2 godine postojanja uspostavila odličnu saradnju sa lokalnim kancelarijama NAPSer-a - PSANS, NiPSA i BPSA, Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu, Udruženjem farmaceuta Vojvodine, Savezom studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Savezom studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.