Struktura

Organi Asocijacije su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Skupština predstavlja najviši organ upravljanja i čine je svi članovi Asocijacije. Zadatak Skupštine je da donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, na sednici kojoj prisustvuje najmanje polovina članova Skupštine Asocijacije.

Upravni odbor čine: Predsednik, Generalni sekretar i Blagajnik.

 • Predsednik Asocijacije zastupa i predstavlja Asocijaciju u javnosti, vodi i koordinira najznačajnije projekte sa ostalim članovima Asocijacije u okviru godišnjeg plana.
 • Generalni sekretar je zadužen za vođenje zapisnika na sednicama Skupštine i na sednicama Upravnog odbora, vođenje evidencije o članstvu Organizacije i obavljanje drugih poslova koje mu povere Skupština ili Upravni odbor.
 • Blagajnik je dužan da obavlja sve poslove u vezi sa finansijama Asocijacije.

 

Nadzorni odbor kontroliše rad i poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja obaveštava Upravni odbor i Skupštinu. Članovi Upravnog odbora odmah po završetku mandata dobijaju status članova Nadzornog odbora, s tim što im taj status i funkciju verifikuje Skupština.

Koordinatori zaduženi za realizaciju projekata:

 • Twinnet koordinator – Koordinira EPSA Twinnet na lokalnom nivou;
 • LEO (Local Exchange Officer) – Koordinira IPSF SEP na lokalnom nivou;
 • EDU tim (2 koordinatora) – Koordinira edukativnim projektima (PCE, CSE, CE, PPAC) na lokalnom nivou;
 • PH koordinator – Koordinira akcije Javnog zdravlja na lokalnom nivou;
 • Data Analyst – Koordinira Evaluaciju farmaceutskog kurikuluma i analizu sprovedenih projekata na lokalnom nivou;
 • Dizajner – Kreira promotivni materijal i održava društvene mreže na lokalnom nivou.

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.