14. NAPSer kongres

 

Nacionalna Asocijacije Studenata Farmacije - Srbija (NAPSer) vas poziva na 14. NAPSer Kongres na temu “Mentalno zdravlje - (Ne)vidljivi izazovi današnjice” koji će se  održati 1-5. decembra 2021. godine na Zlatiboru.

Cilj NAPSer Kongresa je razmena znanja na nacionalnom nivou i edukacija studenata. Već 14. godinu zaredom se organizuje NAPSer kongres.

Obzirom da je protekle dve godine obeležila pandemija COVID-19, posledice po mentalno zdravlje svih uzrasta, ali i studenata, su veoma ozbiljne. Nekontrolisana upotreba anksiolitika, antidepresiva, kao i psihoaktivnih supstanci je u drastičnom porastu. Najnovija istraživanja pokazuju da je sve veći broj mladih (adolescenata i studenata) koji imaju neki problem sa mentalnim zdravljem. Takođe, zabrinjavajuća je činjenica da je došlo do porasta stope suicida u Srbiji, ali i u zemljama regiona (npr. u Crnoj Gori, u toku 2021.godine, svaki treći dan samoubistvo izvrši najmanje jedna osoba).

Naš cilj je organizovanje kongresa na temu ,,Mentalno zdravlje" u okviru koga će studenti imati mogućnost da se informišu o ovim problemima kroz seriju interaktivnih predavanja i radionica, a takođe će tokom celog trajanja kongresa imati dostupnog psihoterapeuta, sa kojim će moći potencijalno da reše neki od problema koje imaju. Prvenstveno, želja  NAPSer tima je da se poveća svest studenta o ovim aktulenim problemima i da im se pomogne u suočavanju sa njima na adekvatan način.

 

Prijave za kongres biće otvorene po sledećem resporedu:

BPSA - 1.11. od 20h
PSANS - 2.11. od 20h
NiPSA - 3.11. od 20h
KgPSA i EUPSA - 4.11. od 20h

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.