BPSA ukratko

Studentska organizacija Farmaceutskog fakulteta (Belgrade Pharmacy Students' Association -BPSA) osnovana je 13. novembra 1998. godine kao nevladina, neprofitna i apolitična organizacija studenata farmacije sa sedištem na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. BPSA je po osnivanju bila jedina organizacija na fakultetu zbog čega je imala veliki i težak zadatak,danas pored BPSA-e na fakultetu postoje i druge organizacije koje se bore za zajedničke ciljeve i sa kojima BPSA ima odličnu saradnju. BPSA se može pohvaliti i višegodišnjom uspešnom saradnjom sa Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Ministarstvom zdravlja RS, Institutom za javno zdravlje Srbije, Institutom za transfuziju krvi Srbije, Nacionalnom kancelarijom za kontrolu duvana, Zdravstveno potpornim udruženjem studenata Beograda, Međunarodnim udruženjem studenata medicine – Srbija (IFMSA), Savez farmaceutskih udruženja Srbije, Farmaceutskom Komorom Srbije, Centrom za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

 Prvobitno pod međunarodnim imenom YuPSA (Yugoslav Pharmaceutical Students Association), a kasnije pod imenom NAPSer, postala je punopravni član Evropske Asocijacije studenata farmacije (EPSA) 2000. godine i Internacionalne Federacije studenata farmacije (IPSF) 2001. godine. 2008. godine tadašnji NAPSer menja ime u BPSA i u saradnji sa PSANS-om osniva novu Nacionalnu Asocijaciju Studenata Farmacije - NAPSer. Trenutno, članstvo u IPSF-u i EPSA-i, BPSA ostvaruje kroz NAPSer, čiji je punopravni član.

BPSA se bavi projektima čiji su ciljevi približavanje studenata najnovijim trendovima vezanim za farmaciju i obrazovanje farmaceuta i (kroz razne edukativne programe), projektima razmena, dobrotvornim akcijama, akcijama Javnog zdravlja, projektima tima medicinskih biohemičara i mnogim drugim a sve u cilju razvoja profesionalne svesti budućih farmaceuta i medicinskih biohemičara i motivacije za međusobnu saradnju. Nešto više o projektima koje BPSA sprovodi možete pronaći u delu projekti.

Biti aktivista u BPSA-i  može biti veoma korisno jer studenti dobijaju priliku da se upoznaju sa načinom rada u grupi, da realizuju različite aktivnosti, da razvijaju veštine i sposobnosti, da steknu poznanstva sa ljudima sa kojima će sarađivati po okončanju studija, komuniciraju sa članovima fakultetskih i univerzitetskih uprava, da se dobro zabavljaju i obogate studentski život. Aktivnost u BPSA-i svaki student može ostvariti preko pomoći u organizaciji ili učešćem na: akcijama Javnog zdravlja i tima medicinskih biohemičara, eduktivnim programima BPSA-e a to su pre svega Farmakoterapijski pristup i Savetovanje pacijenata, učešćem na SEP ili TWIN razmeni studenata kao i druženje sa studentima koji u Beograd dolaze ovim putem kao i na mnogim drugim projektima koje BPSA sprovodi. Najvredniji aktivisti mogu postati deo BPSA tima kandidaturom na izborima koji se svake godine održavaju u decembru i na taj način postati deo sjajnog tima od 11 ljudi koji svake godine rade na unapređenju BPSA i sprovođenju svih projekata. Mandat svakog člana BPSA tima traje godinu dana. Koje su sve pozicije dostupne možete videti na delu struktura.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.