KgPSA ukratko

Asocijacija studenata farmacije u Kragujevcu - KgPSA osnovana je 28.01.2015. godine, kao nevladina, neprofitna i apolitična organizacija, sa sedištem na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Zvaničan naziv na engleskom je Association of Pharmacy Students - Kragujevac.

Prvi put je u Kragujevcu osnovana lokalna kancelarija NAPSer-a i pridružena članica postala je 21.02.2015. godine.

Ciljevi Asocijacije su:

1. Organizovanje studenata radi unapređenja, poboljšanja kvaliteta studija i radi usvajanja funkcionalnog znanja;

2. Poboljšanje i unapređenje standarda i položaja studenata;

3. Promocija javnog zdravlja kroz organizovane akcije i kampanje;

4. Unapređenje mobilnosti studenata u zemlji i inostranstvu kroz različite programe razmene, seminare, kongrese, treninge;

5. Da u realizaciji postavljenih pitanja i zadataka tesno sarađuje sa svim državnim institucijama, odgovarajućim udruženjima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu;

6. Da se bavi izdavačkom delatnošću izdajući publikacije, časopise, brošure, stručnu literaturu i dr. u skladu sa zakonom;

7. Da vrši organizaciju i uzima učešće u drugim vannastavnim aktivnostima;

8. Da vrši promociju uloge farmaceuta u društvu.

Saradnja sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac i Apotekarskom ustanovom Kragujevac je već ostvarena, a u narednom periodu Asocijacija će potražiti podršku Farmaceutske komore Srbije.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.