NiPSA ukratko

Asocijacija studenata farmacije – Niš (Nis Pharmacy Students’ Association – NiPSA), je zvanično osnovana 17.08.2009. godine. NiPSA predstavlja nevladinu, apolitičnu, neprofitnu organizaciju sa sedištem na Medicinskom fakultetu u Nišu. Novembra 2009. postaje punopravna članica Nacionalne Asocijacije Studenata Farmacije Srbije - NAPSer, preko koje ostvaruje svoja prava u EPSA-i i IPSF-u i saradnju sa drugim nacionalnim, evropskim i internacionalnim udruženjima.

Osnivanje Asocijacije ima za cilj zastupanje interesa studenata farmacije. Redovnim organizovanjem Farmakoterapijskog pristupa, Savetovanja pacijenata, Veštine izrade magistralnih preparata, akcija Javnog zdravlja, gde se akcenat stavlja na ulogu farmaceuta kao člana zdravstvenog tima, pomaže profesionalni razvoj studenata. U okviru studentskih razmena SEP i TWIN projekata, upoznavanjem sa načinom rada i kolega širom sveta, studenti imaju privilegiju i mogućnost obavljanja stučne inostrane prakse. Projekti predstavljaju javne i profesionalne inicijative, a u skladu su sa najnovijim svetskim trendovima i težnjama u farmaciji i zdravstvu.

Da se upornost isplati, svedoči činjenica da se na inicijativu naše Asocijacije, otvara prva virtuelna apoteka na našem fakultetu, a od 2014. godine omogućeno je i organizovanje stručne prakse za strane studente.

Uspešnom realizacijom svih postojećih NAPSer projekata, inicijatori smo nekih novih projekata na našem fakultetu.

U želji da svojim kolegama pružimo veće mogućnosti za obavljanje stručne prakse i zaposlenja, osmislili smo i organizovali projekat - Pharm Fair. Pharm Fair organizovan je novembra 2019. godine. Projekat je namenjen svim studentima farmacije, medicine i stomatologije, posebno studentima završnih godina i diplomcima, sa ciljem unapređenja komunikacionih veština koje su neophodne prilikom intervjua. Tokom projekta predstavljene su različite kompanije, a kroz radionice studentima je pružena prilika da steknu potrebna znanja pisanja CV-a i Motivacionog pisma. Na samom projektu organizovana je simulacija intervjua za posao sa predstavnicima farmaceutskih kompanija i apoteka.

NiPSA je ostvarila dugogodišnju saradnju sa Institutom za Javno zdravlje u Nišu, a pored toga uspešno sarađuje i sa Nacionalnim udruženjem roditelja dece obolele od raka - NURDOR, Nacionalnom organizacijom za retke bolesti Srbije – NORBS, Udruženjem žena obolelih od karcinoma dojke – Biser kao i Udruženjem obolelih od raka i osoba sa stomom – NILCO. Možemo se pohvaliti saradnjom sa Osnovnom školom Radoje Domanović i Medicinskom školom „Dr Milenko Hadžić“, čiji se učenici interesuju za akcije Javnog zdravlja i uključuju prilikom realizacije istih. NiPSA takođe pomaže u održavanju kontinuiranih medicinskih edukacija Udruženja farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona. Dugi niz godina prilikom organizacije i sprovođenja svojih projekata, NiPSA uživa veliku podršku Medicinskog fakulteta u Nišu, Apotekarske ustanove Niš, Lokalne kancelarije IFMSA – Srbija u Nišu, Studentske Unije Medicinskog Fakulteta – SUMF i Turističke organizacije Niša.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.