Kome je namenjen PCE?

Projekat je namenjen studentima farmacije koji žele da se bliže upoznaju sa važnošću i kompleksnošću tematike savetovanja pacijenata, prođu kratak kurs i da se isprobaju u unapred pripremljenim simulacijama.

Projekat Savetovanje pacijenata će vas naučiti kako da:

  • pridobijete pažnju pacijenata različitih profila
  • pacijentima različitog nivoa obrazovanja objasnite značaj terapije i pridržavanja režima doziranja
  • dođete do informaije da li je pacijent na još nekoj terapiji, prepoznate moguće neželjene rakcije i individualizujete terapiju
  • osigurate pravilnu primenu leka i racionalizaciju terapije

Ovaj projekat je sjajan način da usavršite svoje komunikacione veštine i pruža vam mogućnost da naučite kako da postignete efikasnu interakciju sa pacijentima u zabavnoj i takmičarskoj atmosferi.

Konceptualno projekat Savetovanje pacijenata se sastoji iz dva dela. Prvi deo su predavanja na kojima se obrađuje određena oblast zdravstvenih problema i terapija istih, a koja imaju za cilj da pripreme učesnike za drugi deo projekta radionicu, na kojoj učesnici rešavaju slučajeve iz prakse. Rešavanjem slučajeva iz prakse, takmičari demonstriraju svoju veštinu savetovanja pacijenta (glumca) o njegovoj terapiji u simuliranim uslovima apoteke.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.