Proces selekcije

U slučaju Srbije, odnosno NAPSer-a, Twinnet se odigrava između NAPSer lokalnih kancelarija i neke od studentskih organizacija članica EPSA-e. S obzirom da se najčešće prijavi veći broj studenata nego što je raspoloživih mesta NAPSer je u saradnji sa lokalnim kancelarijama definisao pravila na osnovu kojih se vrši selekcija i formira finalna rang lista.

Uslovi definisani Twinnet Pravilnikom:

  • Mladje godine (starije imaju prednost na SEP-u);
  • Da nisu učestvovali u TWIN-u;
  • Da mogu da ugoste stranog studenta;
  • Solidno znanje konverzacionog engleskog jezika.

Van kriterijuma i uslova definisanih NAPSer-ovim Twinnet Pravilnikom,lokalna kancelarija koja učestvuje u Twinnet-u može da uvede dodatne kriterijume za selekciju pri čemu oni ne smeju da budu u suprotnostima sa odrednicama u okviru Twinnet Pravilnika i prethodno moraju da budu odobreni od strane LS-a.

Za dodatne informacije i kriterijumima i uslovima učešća, obratite se LMO koordinatoru vaše lokalne kancelarije čiji kontakt možete naći u odeljku Lokalne kancelarije - kontakti.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.