Ukratko o IMP-u

IMP - Individual Mobility Project je projekat EPSA-e  namenjen studentima završnih godina osnovnih studija i mlađim postdiplomcima (najkasnije 24 meseca od dana diplomiranja).

Zamišljen je kao višemesečna praksa u inostranstvu trajanja od 3 do 12 meseci koja se odvija u saradnji sa IMP partnerom koji može biti:

 • Fakultet                                     
 • Apoteka
 • Istraživacki centar
 • Farmaceutska industrija
 • Farmaceutksa kompanija

U našoj zemlji projekat sprovodi NAPSer, kao jedna od 29 članica EPSA-e, u saradnji sa svojim IMP partnerima. Na taj način svi studenti farmacije na čijim fakultetima postoji NAPSer Lokalna Kancelarija imaju pristup ovom projektu. S obzirom da se IMP bazira na recipročnosti, svaka Lokalna Kancelarija ima pravo na onoliko mesta koliko i sama obezbedi za strane studente koji aplikuju za IMP.

Cilj IMP-a je da učesnicima pruži profesionalno, radno i istraživačko iskustvo u različitim oblastima farmacije stečeno van matične zemlje. Takođe pruža mogućnost nastavka rada ili istraživanja i nakon zavšene prakse. Tu je i širenje ideje i značaja mobilnosti među studentima farmacije.

Nakon završenog projekta Dobijanje zvanične potvrde o obavljenoj višemesečnoj praksi u okviru IMP –a.

Učestvovanjem u IMP-u dobijate:

 • plaćenu, kvalitetnu profesionalnu praksu
 • dragoceno iskustvo od značaja profesionalni napredak
 • upoznavanje sa različitim kulturama i običajima širom Evrope
 • organizovane društevene aktivnosti u zemlji u kojoj se radi praksa
 • smeštaj, prevoz, zdravstveno osiguranje, pozivno pismo neophodno za dobijanje vize
 • mogućnost dobijanja džeparca u vreme trajanja prakse
      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.