PCE ukratko

Savetovanje pacijenata - Patient Counselling Event (PCE)

Apoteka danas predstavlja ustanovu primarne zdravstvene zaštite u punom smislu te reči. Sve je češća pojava savetovališta u okviru apoteka u  kojima pacijenti mogu detaljno da se informišu o svom zdravstvenom stanju, načinima lečenja, poželjnim promenama u stilu života i gde se motivišu da se pridržavaju propisane terapije.

U skladu sa tim, uloga farmaceuta u apoteci je takođe evoluirala što je uslovilo potrebu za dodatnim znanjima i veštinama. Jedna od tih veština je i savetovanje pacijenata. Efikasna i pravilna komunikacija između farmaceuta i pacijenta osigurava sprovođenje propisane terapije od strane pacijenta, a farmaceutu omogućava da sazna više o životnim navikama pacijenta u cilju individualizacije terapije.

Projekat je lansiran od strane IPSF-a (International Pharmaceutical Students' Federation) pod nazivom Patient Counselling Event (PCE) i kao platforma ponuđen na sprovođenje svim organizacijama članicama IPSF-a.

IPSF je u saradnji sa FIP-om (International Pharmaceutical Federation) 2005. godine objavio publikaciju Councelling, Concordance and Communication: Innovative Education for Pharmacists. Ova publikacija pruža uvod u datu tematiku i svojevrstan je vodič za realizaciju projekta Savetovanje pacijenata.

Projekat Savetovanje pacijenata je važan jer ima za cilj da još tokom studiranja predstavi budućim farmaceutima značaj veštine savetovanja, modele ponašanja u apoteci i značaj ličnog usavršavanja što za rezultat ima i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta. 

 

 

 

 

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.