Ukratko o Javnom Zdravlju

Javno zdravlje (Public Health), je deo NAPSer-a, čiji je cilj podizanje svesti ljudi na neku od zadatih tema, kroz različite akcije, kampanje i online prezentacije u toku godine. Osnovni zadatak tima Javnog zdravlja je da, na određeni način, obeleži neke od datuma koji su od velike važnosti za medicinsku i farmaceutsku struku, a da na taj način edukuje sve koji u akciji učestvuju.

U celom procesu organizovanja akcije, lokalni koordinatori okupljaju što veći broj volontera, odlučuju kako će se i na koji način određeni datum obeležiti, a pored toga pronalazi i mesto na kome će se to na najbolji mogući način odviti, ciljano u odnosu na grupu ljudi koju žele da obuhvate. S tim u vezi, neke od akcija koje se održavaju, a nalaze se u godišnjem kalendaru NAPSer akcija Javnog zdravlja su:

 • Nacionalni dan borbe protiv duvana;
 • Dan retkih bolesti;
 • Nacionalni mesec borbe protiv raka;
 • Svetski dan zdravlja;
 • Nedelja svesti o mentalnom zdravlju;
 • Međunarodni dan fizičke aktivnosti;
 • Svetski dan borbe protiv duvana;
 • Mesec pravilne ishrane;
 • Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti;
 • Evropska nedelja posvećena racionalnoj upotrebi antibiotika;
 • Svetski dan borbe protiv HIV-a,

kao i mnoge druge, koje se organizuju na lokalu, a nisu u kalendaru.

Takođe, od velikog značaja je i to što postoji saradnja između medicinskih ustanova i timova Javnog zdravlja u Lokalnim Kancelarijama, uz pomoć se akcije dovode na viši nivo i organizuju još ozbiljnije, obuhvatajući veliki broj ljudi. Neke od ustanova sa kojima se sarađuje su Instituti za javno zdravlje širom Srbije, kao i Domovi zdravlja, različita udruženja (NURDOR, NORBS...).

Pored samih akcija, tim Javnog zdravlja ima kontinuiranu komunikaciju sa IPSF-om i EPSA-om, uz pomoć kojih organizuje online kampanje, kroz objavljivanje različitih tekstova, video materijala i fotografija, na svoje društvene mreže.  

Uz obeležavanje datuma koji su od velikog značaja za svakoga, u toku godine se na lokalnom nivou organizuje makar jedna akcija humanitarnog karaktera, uz pomoć koje se odazove veliki broj ljudi i koja uvek zaista ima pozitivan ishod (Studenti za najmlađe, Dobrovoljno davanje krvi, Osmeh na dar...).

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.