Struktura

Predsednik

Osnovni zadatak: predstavljanje PSANS-a pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata farmacije koji studiraju na Univerzitetu u Novom Sadu.
Stara se da se poštuju zakoni po kojima PSANS funkcioniše, kao i Statut i Pravilnici.
Zajedno sa Generalnim sekretarom i Blagajnikom čini Uži upravni odbor koji se stara o unapređenju funkcionisanja tima.
Uspostavlja zvaničnu saradnju sa upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte.
Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora.

 

Generalni sekretar

Stara se da se sve u okviru PSANS-a odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima.
Vodi računa da sve što se dešava u okviru PSANS-a bude kvalitetno dokumentovano i arhivirano.
Održava kontakt sa organizacijama i osobama od značaja za organizaciju.
Redovno obaveštava sve članove PSANS-a o aktuelnim događajima preko svih mreža komunikacije i stara se o saradnji unutar tima.
Vodi zapisnik na redovnim i vanrednim sednicama Upravnog odbora, te nakon svake piše izveštaj i prosleđuje ga na NAPSer forum.

 

Blagajnik

Blagajnik se stara o tome da sredstva kojima PSANS raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o prioritetima i kvalitetu.
Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije.
Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete licenciranih računovođa/knjigovođa.
Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i inicirati apliciranje za iste.
Zadužen je da prikupi sredstva za projekte koji se organizuju tokom godine, kao i da njima racionalno raspolaže.

 

Lokalni PCE koordinator (Lokalni koordinator Savetovanja pacijenata)

Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije studenta farmacije sa pacijentima.
Organizuje projekat: predavanja i radionica.Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim Lokalnim koordinatorima, razmenjuje ideje i pitanja, sa ciljem unapređenja projekta. Nakon završenog projekta dostavlja izveštaj Nacionalnom koordinatoru.
Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Timski rad
 • Organizovanost
 • Entuzijazam
 • Spremnost ka učenju

 

Lokalni CSE koordinator (Lokalni koordinator Farmakoterapijskog pristupa)

Koordinira projektom koji ima za cilj poboljšanje veštine komunikacije i saradnje studenta farmacije sa studentima medicine.
Organizuje projekat: predavanja i radionicu.
Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim Lokalnim koordinatorima i razmenjuje ideje i pitanja sa ciljem unapređenja projekta. Nakon završenog projekta dostavlja izveštaj Nacionalnom koordinatoru.
Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Timski rad
 • Organizovanost
 • Entuzijazam
 • Spremnost ka učenju

 

Lokalni CE Koordinator (Koordinator Veština izrade farmaceutskih preparate)

Koordinira projektom koji ima za cilj popularizaciju i približavanje izrade farmaceutskih preparata studentima.
Organizuje projekat: predavanja i radionicu.
Redovno komunicira sa IPSF CP-jem (IPSF Contact Person) i ostalim Lokalnim koordinatorima i razmenjuje ideje i pitanja, sa ciljem unapređenja projekta. Nakon završenog projekta dostavlja izveštaj Nacionalnom koordinatoru.
Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Timski rad
 • Organizovanost
 • Entuzijazam
 • Spremnost ka učenju

 

Local Exchange Officer (Lokalni koordinator Svetske razmene studenata)

Stara se da se IPSF SEP odvija u kontinuitetu i u skladu sa odredbama IPSF-a i Asocijacije.
Promoviše IPSF SEP na lokalnom nivou.
Redovno komunicira sa IPSF SEO-om i ostalim Lokalnim koordinatorima i razmenjuje ideje sa ciljem što bolje promocije i organizacije projekta.
Nakon završene razmene, u obavezi je da dostavi izveštaj o aktivnostima.
Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Engleski jezik (fluent)
 • Komunikativnost
 • Društvenost
 • Timski rad

 

Twinnet koordinator

Stara se da se EPSA projekti na lokalnom nivou odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa odredbama EPSA–e i Asocijacije.
Promoviše EPSA projekte na lokalnom nivou.
Redovno komunicira sa ostalim Twinnet koordinatorima i EPSA LS–om i razmenjuje ideje sa ciljem pronalaska partnera i uspešne realizacije projekta.
Nakon završene razmene, u obavezi je da dostavi izveštaj o aktivnostima.
Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Engleski jezik (fluent)
 • Komunikativnost
 • Društvenost
 • Timski rad

 

Lokalni koordinator Javnog zdravlja

Koordinira akcijama Javnog zdravlja na lokalnom nivou, sa ciljem podizanja svesti građana o aktuelnim zdravstvenim temama.
Upoznat je sa kalendarom Javnog zdravlja.
Uspostavlja kontakte sa relevantnim institucijama koje se bave Javnim zdravljem.
Organizuje akcije na javnim mestima, priprema materijal i stara se o pripremi volontera za akciju.
Redovno komunicira sa Nacionalnim koordinatorom Javnog zdravlja i ostalim Lokalnim koordinatorima i razmenjuje ideje i pitanja.
Nakon održane akcije, u obavezi je da dostavi izveštaj.

Potrebne veštine:

 • Kreativnost
 • Organizovanost
 • Snalažljivost
 • Timski rad

 

Data Analyst (DA)

Jednom godišnje sprovodi anketu pod nazivom „Evaluacija farmaceutskog kurikuluma”.
Obrađuje ankete koje se sprovode nakon projekata, sa ciljem analize i unapređenja kvaliteta projekata.
Priprema statističke podatke na osnovu prikupljene ankete i uvrštava ih u izveštaj.
Redovno komunicira sa ostalim Lokalnim koordinatorima i razmenjuje ideje.                                                                                                    Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Organizovanost
 • Statistička obrada podataka
 • Timski rad

 

Dizajner

Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa koordinatorima i Marketing Officer-om.
Neophodno je dobro snalaženje sa računarom (posebno programima CanvaPhotoshop i Adobe Illustrator) i vizuelnim formatima u
štampanom i digitalnom obliku.
Dizajnira dva Newsletter-a godišnje, u saradnji sa Generalnim sekretarom.
Obavlja sve aktivnosti unutar PSANS tima koje mu tim poveri.

Potrebne veštine:

 • Kreativnost
 • Timski rad
 • Strpljivost
 • Veštine u radu na računaru

 

Marketing Officer

Upravlja PSANS-ovim profilima na društvenim mrežama (FacebookInstagram i Linkedin) i vodi evidencije o sadržaju i redosledu
oglašavanja.
Sarađuje sa Dizajnerom u pogledu ideja za sadržaj koji će biti deljen putem svih kanala komunikacije.
Redovno komunicira sa IT Koordinatorom i ostalim Lokalnim koordinatorima, prati trendove na društvenim mrežama i implementira ideje u redovan sadržaj.

Potrebne veštine:

 • Organizovanost
 • Elokventnost
 • Timski rad
 • Kreativnost
 • Pedantnost

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor čine tri člana koja su aktivno učestvovala u radu Upravnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora prvenstveno su zaduženi za praćenje rada Predsednika, Blagajnika i Generalnog Sekretara, sa kojima zajedno donose odluke koje su od najboljeg interesa za rad Asocijacije.
Pored toga, zaduženja Nadzornog odbora uključuju praćenje celokupnog rada Asocijacije, u cilju usmeravanja ideja ka pravom putu realizacije, prenošenje PSANS „duha” i tradicije na mlađe generacije, korigovanje sadržaja za društvene mreže i sl.

Nadzorni odbor aktivno učestvuje u radu Asocijacije i sva tri člana smatraju se ravnopravnim članovima tima, kao i ostali koordinatori.

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.