Struktura

Upravni odbor PSANS-a čine Predsednik, Sekretar i Blagajnik. Upravni odbor PSANS-a sprovodi projekte, kako na lokalnom nivou, tako i na nacionalnom nivou u okviru NAPSer-a.

Za realizaciju pojedinačnih projekata i kontakt sa nacionalnom i evropskom asocijacijom i svetskom federacijom studenata farmacije, Upravni odbor PSANS-a angažuje studente odseka farmacije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kao koordnatore pojedinačnih projekata. Koordinatori projekta ne moraju biti iz redova Skupštine PSANS-a.

Koordinatori

Local Mobility Officer (LMO)
Koordinira EPSA TWIN na lokalnom nivou

Local Exchange Officer (LEO)
Koordinira IPSF SEP na lokalnom nivou

Local Individual Mobility Project Officer (LIMPO)
Koordinira EPSA IMP na lokalnom nivou

EFK Koordinator
Koordinira EFK projekat na lokalnom nivou

Lokalni Koordinator JZ-a
Koordinira kampanje Javnog Zdravlja na lokalnom nivou

SP Koordinator
Koordinira projektom Savetovanje Pacijenata na lokalnom nivou

FP Koordinator
Koordinira projektom Farmakoterapijski Pristup na lokalnom nivou

Nadzorni odbor pomaže članovima Upravnog odbora u vođenju organizacije, savetuje Upravni odbor i nadgleda njegovo funkcionisanje. Nadzorni odbor PSANS-a ima 3 člana, od kojih su najmanje 2 članovi prethodnog Upravnog odbora.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.