Struktura

Organi Asocijacije su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Skupština je najviši organ upravljana i svi članovi Asocijacije su i članovi Skupštine. Većinom glasova, na sednici na kojoj prisustvuje najmanje polovina svih članova, Skupština Asocijacije donosi odluke. U toku jedne školske godine, prema Statutu KgPSA, mora se održati bar jedna sednica Skupštine.

Upravni odborje izvršni organ Skupštine i čine ga Predsednik, Sekretar i Blagajnik Asocijacije. Predsednik predstavlja Asocijaciju, vodi najznačajnije projekte i širi članstvo. Sekretar vodi zapisnik sa sednica Skupštine i Upravnog odbora i vodi evidenciju o članstvu, a Blagajnik je dužan da obavlja sve poslove u vezi sa finansijama Asocijacije.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana, koja bira Skupština Asocijacije, i vrši kontrolu nad radom Asocijacije.

Realizaciju projekata i kontakt sa nacionalnom, evropskom i svetskom federacijom studenata farmacije, obavljaju koordinatori, koje iz redova Skupštine Asocijacije bira Upravni odbor Asocijacije.

Koordinatori

 • Local Mobility Officer (LMO)
  Koordinira EPSA TWIN na lokalnom nivou
 • Local Exchange Officer (LEO)
  Koordinira IPSF SEP na lokalnom nivou
 • Local Individual Mobility Project Officer (LIMPO)
  Koordinira EPSA IMP na lokalnom nivou
 • EFK Koordinator
  Koordinira EFK projekat na lokalnom nivou
 • Lokalni KoordinatorJZ-a 
  Koordinira kampanje Javnog Zdravlja na lokalnom nivou
 • SP Koordinator
  Koordinira projektom Savetovanje Pacijenata na lokalnom nivou
 • FP Koordinator
  Koordinira projektom Farmakoterapijski Pristup na lokalnom nivou

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.