Kome je namenjen EFK

Projekat je namenjen studentima farmacije koji žele da iskažu svoje mišljenje o studijskom programu i time aktivno učestvuju u potencijalnoj promeni kurikuluma.

Projekat Evaluacija farmaceutskog kurikuluma nam omogućava da:
•    imamo uvid u stav studenata o studijskom programu;
•    utičemo na aspekte kojima nismo zadovoljni;
•    se uporedimo sa studentima iz ostalih delova sveta i preuzmemo pozitivne modele od njih.

Ovaj projekat je idealan način da u pisanoj formi i potpuno anonimno izrazite vaše mišljenje o različitim aspektima studijskog programa kojima niste zadovoljni, kao i o onim aspektima kojima ste zadovoljni i želeli biste da se oni nastave ili unaprede.

Neka od pitanja u anketi:

1)    Da li kroz predavanja i vežbe razvijate veštine rešavanja nepoznatih problema?
2)    Da li vam je na početku jasno predočen obim i način rada?
3)    Da li vas profesori motivišu da pružite svoj maksimum?
4)    Da li je studentski program opterećen nepotrebnim sadržajima?
5)    Da li profesori ulažu napor da nastava bude interesantna?

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.