Kome je namenjen CSE?

Projekat je namenjen studentima koji žele da čuju o novim trendovima u komunikaciji  među zdravstvenim stručnjacima, ishodima nekomunikacije a samim tim i značaju kvalitetne saradnje zdravstvenih radnika.

Konceptualno, Farmakoterapijski pristup se sastoji iz dva dela. Prvi deo su predavanja na kojima se obrađuje određena oblast zdravstvenih problema, a koja imaju za cilj da pripreme učesnike za drugi deo projekta, radionicu, na kojoj su učesnici  podeljeni u timove koji se sastoje od studenata farmacije, medicine i medicinske biohemije kao i drugih zdravstvenih profila. Svaki tim dobija slučaj na kojem radi zajedno sa moderatorom, koji je obično stručnjak iz prakse ili asistent sa nekog od fakulteta. Na kraju iz svakog tima po jedan student medicine i farmacije izlažu slučaj, odnosno dijagnozu koju su postavili i farmakoterapiju koju su odredili.

Projekat Farmakoterapijski pristup će vas naučiti:

  • zašto je važna saradnja farmaceut-lekar
  • na koji način farmaceut i lekar treba da komuniciraju
  • kako započeti komunikaciju sa kolegama drugog zdravstvenog profila
  • koje se greške obično čine i kako ih izbeći

Farmakoterapijski pristup će vam omogućiti da na interaktivan i zabavan način upotrebite svoja znanja i veštine uz druženje sa budućim kolegama različitih zdravstvenih branši.

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.