Arhiva CSE

Godina

Mesec

Lokalna 
kancelarija

Tema

Koordinator

CP

2009

/

PSANS

Bolesti i ishrana odojčadi
i dece do 2 godine

Kristina Jovanović

Vladimir Obradović

2009

decembar

BPSA

Farmakoterapija 
metaboličkog sindroma

Vesna Vignjević

Vladimir Obradović

2010

mart

PSANS

Savremena terapija gojaznosti

Maja Krga

Nina Bukmirović

2010

decembar

NiPSA

Terapija akutnog kašlja 
u pedijatrijskom uzrastu

Katarina Milinčić

Nina Bukmirović

2011

mart

BPSA

Farmakoterapija u starijoj dobi

Marko Karličić

Sonja Pavlović

2011

mart

PSANS

Astma i hronična opstruktivna
bolest pluća

Jelena Gajić

Sonja Pavlović

2011

/

NiPSA

Anksioznost - bolest današnjice

Majda Al-Abbasi

Sonja Pavlović

2011

decembar

BPSA

Farmakoterapija respiratornih 
bolesti

Marko Karličić

Sonja Pavlović

2012

mart/april

PSANS

Atopijski dermatitis 
kod odraslih i dece

Endre Kis

Marko Karličić

2012

oktobar

NiPSA

Hipertenzija u trudnoći

Aleksandra Milosavljević

Marko Karličić

2013

mart

BPSA

Farmakoterapija poremećaja koagulacije
(tromboza i hemoragija)

Branko Vukosavljević

Nina Ranđić

2013

april

PSANS

Alergija - bolest 21. veka

Milica Mrkšić

Nina Ranđić

2013

novembar

NiPSA

Diabetes melitus - zajedno do leka

Anđela Cvijanović

Nina Ranđić

2013

decembar

BPSA

Farmakoterapija u trudnoći

Nenad Milošević

Nina Ranđić

2014

mart

PSANS

Terapijska upotreba antibiotika
u lečenju rinosinuzitisa

Valentina Štrangar

Isidora Tošić

2014

maj

BPSA

Farmakoterapija srčane 
insuficijencije

Anica Bojović

Isidora Tošić

2014

decembar

NiPSA

Zajedno protiv depresije

Nataša Jovanović

Isidora Tošić

2015

mart

PSANS

Arterijska hipertenzija - najmasovnija 
nezarazna
bolest današnjice

Maja Kralj

Dunja Jovanović

2015

decembar

NiPSA

Zapaljenja gornjih partija respiratornog trakta

Milica Dinić

Dunja Jovanović

2016

februar

KgPSA

Astma - terapijom do kontrole

Filip Mihajlović

Sofija Pendić

2016

maj

BPSA

Reumatoidni artritis

Marko Radić

Sofija Pendić

2016

novembar

PSANS

Stigma ili enigma - HIV +

Isidora Vukobratović

Sofija Pendić

2016

decembar

NiPSA

Infekcije urinarnog trakta

Katarina Bacević

Sofija Pendić

2017

mart

BPSA

Aritmije

Jovana Jemuović

Katarina Bacević

2017

april

PSANS

Savremeni pristup lečenju, dijagnostici i prevenciji malignih bolesti

Marko Ocokoljić

Katarina Bacević

2017

jun

KgPSA

Shizofrenija- entitet koji menja identitet

Dušan Vatković

Katarina Bacević

2017

novembar

NiPSA

Primena adaptogenih supstanci u cilju jačanja imunog sistema

Miljana Jovanović

Katarina Bacević

2017

decembar

EUPSA

Racionalna upotreba analgetika u klinickoj praksi

Ema Pavlović

Katarina Bacević

2018

mart

PSANS

Osteoporoza  – bolest bez simptoma

Stefan Grgić

Milena Manić

2018

april

KgPSA

Štitasta žlezda –  Štit ili mač?

Stefan Stojanović

Milena Manić

2018

maj

EUPSA

Cistična fibroza

Ema Pavlović

Milena Manić

2018

maj

BPSA

Multipla skleroza

Darija Stojanović

Milena Manić

2018

novembar

NiPSA

Terapija oralnim kontraceptivima - opravdana i korisna ili ne

Hristina Gavrilović

Milena Manić

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.