Kako da učestvujete

Ono što Javno zdravlje razlikuje od ostalih projekata je to da u samim akcijama mogu učestvovati svi studenti farmacije na kojima postoji lokalna kancelarija NAPSer-a. Studenti mogu biti na bilo kojoj godini studija i mogu učestvuju kao aktivisti. Lokalni koordinator ih upoznaje sa svim obavezama koje treba da ispuni kao član tima Javnog zdravlja, a nakon toga se pristupa realizaciji samih projekata.

U delu Lokalne Kancelarije  možete pronaći sve informacije u vezi sa Lokalnim Kancelarijama koje su članice NAPSer-a, njihovim aktivnostima, učlanjenju i načinima da se aktivno uključite u rad Lokalne Kancelarije.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.