NAPSer u akciji!

Važan datum u NAPSer-ovom kelendaru događaja je 1. decembar- Svetski dan borbe protiv AIDS-a. U saradnji sa mnogim nevladinim organizacijama i institucijama u svojim lokalnim  kancelarima, NAPSer kroz različite aktivnosti obeležava ovaj datum i aktivno učestvuje u podizanju svesti o HIV-u a kao članica IPSF-a i EPSA-e aktivno učestvuje u borbi protiv AIDS-a i na globalnom nivou.

Raznolikim kampanjama trudimo se da problemu širenja epidemije HIV-a pristupimo iz što je više moguće uglova. Najveći značaj dat je prevenciji, s obzirom da je HIV infekcija zarazna bolest, za koju još uvek ne postoji adekvatna terapija koja bi dovela do izlečenja. Naročito bitan deo preventive širenja infekcije je edukacija, posebno mladih o putevima prenošenja i protektivnom ponašanju koje uključuje pravilnu upotrebu prezervativa, naviku testiranja na HIV, posebno rizičnih grupa. Prepoznali smo i važnost informisanja ljudi o samom HIV virusu, AIDS-u, antiretrovirusnoj terapiji i rušenja predrasuda o obolelema i borbu protiv diskriminacije kako bi se sprečilo ugrožavanje kvaliteta života i socijalnog statusa HIV pozitivnih osoba.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.