PSANS ukratko

Farmaceutska studentska asocijacija Novog Sada je zvanično osnovana 17.12.2004. sa ciljem da zastupa specifične interese studenata farmacije u Novom Sadu. Zvanični naziv na engleskom jeziku je Pharmaceutical Students’ Association of Novi Sad, a skraćenica PSANS.

2005. godine PSANS je postao pridruženi član Evropske Asocijacije Studenata Farmacije (EPSA), a 2006. godine pridruženi član Internacionalne Federacije Studenata Farmacije (IPSF).

Od maja 2007. godine PSANS funkcioniše u sklopu Saveza studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kao sekcija SSMF-a.

20.10.2008. BPSA i PSANS su formirali Nacionalnu Asocijaciju Studenata Farmacije –Srbija (NAPSer). Od tada PSANS kroz NAPSer ostvaruje svoja prava u EPSA-i i IPSF-u, ali i saradnju sa drugim nacionalnim, evropskim i internacionalnim udruženjima.

Pored redovnih aktivnosti u sprovođenju projekata NAPSer-a na lokalnom nivou, PSANS može da se pohvali:

·        Organizacijom 1. Balkanskog kongresa studenata farmacije (BPSC), mart 2006.godine;

·        Organizacijom 31. EPSA godišnjeg kongresa (31st EPSA AC), 2008.godine;

·        Projektima iniciranim i kreiranim od strane PSANS-a (“Farmaceuti slušaju glas starijih” koji je uključivao saradnju sa Gerontološkim centrima u Novom Sadu);

·        Učestvovanje u projektima kolega sa drugih fakulteta (“Reciklaža nije blamaža” u saradnji sa Studentskom unijom Tehnološkog fakulteta);

·        Inicijativom tribine “Diplomirao sam kako dalje” – koja se organizuje za studente pete godine i apsolvente u cilju informisanja o pravima i obavezama studenata nakon diplomiranja koja se organizuje na godišnjem nivou od 2013.godine u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije – Ogranak Vojvodina;

·        Humanitarnim akcijama (Poseta domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, prikupljanje stare odeće za Svratište za decu koja žive ili rade na ulici u Novom Sadu).

Redovni godišnji projekti koje PSANS sprovodi su: Edukativni projekti – Savetovanje pacijenata i Farmakoterapijski pristup; Projekti razmene – TWIN i SEP; I akcije Javnog zdravlja.

Ali PSANS ne čine projekti, projekti su oruđe kojim se omogućava studentima farmacije u Novom Sadu lični i profesionalni razvoj i van amfiteatra na način na koji jedino PSANS kao strukovna asocijacija može da im ponudi.

Kroz aktivnosti u PSANS-u, studenti imaju mogućnost da osete timski rad, da obogate svoje studentske dane i sklope, možemo slobodno reći vodeći se primerima u poslednjih deset godina, neraskidiva prijateljstva za ceo život.

Ali ništa ne bi bilo moguće bez partnera. PSANS ostvaruje uspešnu saradnju sa: Medicinskim fakultetom u Novom Sadu, Institutom za zdravstvenu zaštitu studenata, Apotekarskom ustanovom Novi Sad, Farmaceutskom komorom Srbije – Ogranak Vojvodina, Udruženjem farmaceuta Vojvodine, Savezom studenata Medicinskog fakulteta, Lokalnim kancelarijama EMSA-e i IFMSA-Srbija u Novom Sadu, Studentskom organizacijom Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i Studentskom unijom Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu;

Posebnu zahvalnost dugujemo kolegama koji se učestvuju u našim projektima i podržavaju naše aktivnosti jer je PSANS tu zbog njih.

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.