CSE ukratko

Farmakoterapijski pristup - Clinical Skills Event (CSE)

Nekvalitetna a nekada čak i neadekvatna zdravstvena zaštita je često posledica nepovezanosti i manjka komunikacije zdravstvenih stručnjaka u okviru zdravstvenog sistema. Nisu redak slučaj ni nesulgasice među zdravstvenim stručnjacima iz različitih branši zbog kojih na kraju trpi niko drugi do pacijent.

Kako bi se nakon uspostavljene dijagnoze kvalitetno i kontinuirano sprovela terapija, odnos i komunikacija na kako relaciji farmaceut - lekar, tako i između ostalih zdravstvenih stručnjaka je krucijalna. Bez komunikacije zdravstvenih stručnjaka ne možemo očekivati da će pacijent dobiti kvalitetnu i racionalnu terapiju optimizovanu u skladu sa njegovim životnim stilom, ekonomskim statusom i eventualnom medikacijom koju već dobija. Naravno u takvom okruženju problem predstavlja i praćenje terapije radi dalje individualizacije i motivacije pacijenta da se pridržava iste. Ovo se posebno primećuje kod pacijenata kod kojih su u pitanju terapije koje podrazumevaju promenu životnog stila i dugu ili doživotnu medikaciju.

Projekat Farmakoterapijski pristup ima za cilj da još u stadijumu studiranja usmeri studente farmacije i medicine jedne na druge i ukaže im na važnost njihove saradnje i komunikacije kao budućih zdravstvenih stručnjaka. Pored toga CSE ih uči na koji način treba da sarađuju i kako da svoja znanja i veštine uklope tako da rezultat bude kvalitetna zdravstvena nega pacijenta.

Projekat je lansiran od strane IPSF-a (International Pharmaceutical Students' Federation) pod nazivom Clinical Skills Event (CSE) i kao platforma ponuđen na sprovođenje svim organizacijama članicama IPSF-a.

 

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.